Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | Miasto Marki

Marki - młodzież w zmieniającym się świecie

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ? 2020?

Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.