Bądź aktywny odniesiesz sukces

7 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisano aneks rozszerzający zakres projektu „Bądź aktywny – odniesiesz sukces”. To pomoc dla wszystkich bezrobotnych wołomińskiego Powiatowego Urzędu Pracy a szczególnie osób do 25 i powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Wartość projektu: 10.535.000,00 PLN, w tym pozyskane dofinansowanie 10.349.000,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie.

– Jesteśmy na trzecim miejscu w wysokości pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej – mówi Piotr Uściński, starosta Wołomiński.

W rankingu 39 Powiatowych Urzędów Pracy na Mazowszu ubiegających się o środki unijne, PUP w Wołominie jest liderem w ich pozyskaniu, zaraz po Radomiu i Warszawie.

Grupę docelową programu „Bądź aktywny – odniesiesz sukces” stanowi 790 osób bezrobotnych. Pomoc w ramach projektu skoncentrowana jest na wszystkich bezrobotnych wołomińskiego PUP, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET, czyli nie uczącej się i nie uczestniczącej w szkoleniu), bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz na osobach niepełnosprawnych.

Jak mówi Piotr Uściński projekt przewiduje wiele form aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników.

– Bardzo ważne są porady i pośredniczenie w poszukiwaniu pracy, lecz nacisk kładziemy na praktyczne nabycie umiejętności poprzez zapewnienie stażu dla prawie 400 osób. Dodatkowo 180 bezrobotnych, którzy podejmą własną działalność może liczyć na wsparcie otrzymując na start jednorazowe środki finansowe – informuje starosta. Również na wsparcie finansowe Starosty Wołomińskiego, poprzez refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy utworzą 100 nowych miejsc pracy.

– Zapewnimy subsydiowane zatrudnienie w postaci prac interwencyjnych dające możliwość powrotu do świata pracy na przynajmniej 12 miesięcy dla 20 klientów PUP – podkreśla.

Projekt oferuje również sześć kursów zawodowych umożliwiających podwyższenie posiadanych kwalifikacji lub ich zmianę dla łącznej grupy 105 osób. Są to: „Operator koparko – ładowarki”; „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”; „Hydraulik z elementami montażu kolektorów słonecznych”; „Spawanie elektryczne i metodą MAG”; „Fryzjer – stylista” oraz „Księgowość komputerowa z elementami kadrowo – płacowymi”. Projekt będzie realizowany do końca grudnia bieżącego roku.

 

Opr. w oparciu o materiał nadesłany ze starostwa wołomińskiego

Komentarze

komentarzy