Wołomin debatował o bezpieczeństwie

Na powiatową „Debatę o Bezpieczeństwie”, która odbyła się 2 kwietnia w Wołominie zaprosił mieszkańców Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Dariusz Krząstek. Debata o bezpieczeństwie została zorganizowana w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

W debacie udział wzięło kilkadziesiąt osób, a gośćmi specjalnymi byli: Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Pierwszy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Robert Szydło i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Dariusz Pergoł. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Dariusz Krząstek, który omówił realizację wniosków zgłoszonych podczas poprzedniej debaty. Na pytania mieszkańców odpowiadali między innymi Starosta Wołomiński Piotr Uściński i Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar. – Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” – wyjaśnia Tomasz Sitek, rzecznik prasowy KPP w Wołominie. Debata miała na celu włączenie mieszkańców w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz omówienie realizacji wniosków przyjętych na powiatowej debacie społecznej, która odbyła się w Wołominie 4 grudnia 2012 roku.

Poruszono szereg problemów dotyczących dużych osiedli mieszkaniowych. Wandalizm, chuligaństwo i alkoholizm to zjawiska utrudniające życia na takich osiedlach. Uczestnicy spotkania wnioskowali o kierowanie na ulice większej ilości patroli pieszych w tym patroli z psami w rejon miejsc szczególnie zagrożonych w tym rejon dużych osiedli mieszkaniowych. Do tej grupy utrudnień należy zaliczyć zakłócania spokoju publicznego i ciszy nocnej do czego przyczynia się sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim. Zwracano uwagę na zbyt rzadkie stosowanie konsekwencji wobec sklepów i placówek handlowych w których odnotowano sprzedaż alkoholu nieletnim. Uczestników spotkania interesował również zakres wykorzystania monitoringu miejskiego oraz zasady jego działania. Podniesiono kwestię jego modernizacji na terenie Wołomina. Tradycyjnie już pod dyskusję poddano również współpracę Policji i Straży Miejskiej i wspólne patrole na terenie Wołomina.

Szereg problemów zgłosił sołtys miejscowości Cięciwa. Wiele pytań dotyczyło również dzikich wysypisk i palenia śmieci, pytania te ze strony mieszkańców jak też sołtysa Cięciwy kierowane były głównie do Straży Miejskiej.

Na podst. opracowania

asp. szt. Tomasza Sitka

Komentarze

komentarzy