Kiedy pojedziemy szybciej z Zielonki do Warszawy?

Podróż autem do Warszawy szybciej – możliwa? czy to tylko marzenie ściętej głowy? Ciągle jest to jednak jeszcze marzenie, choć coraz więcej przemawia za tym, że niebawem stanie się również możliwa. W przedświąteczną środę – 16 kwietnia z samego rana bo o godz. 9.30 odbyło się symboliczne dokonanie aktu inauguracji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku: projektowany „Węzeł Zielonka” – granica Warszawy.

Na początku roku wykonawca inwestycji (firma Skanska) zaczął poszerzanie drogi na dwukilometrowym odcinku od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. „Węzeł Zielonka” do granicy Miasta Warszawa.

Pomimo, że zakończenie inwestycji wartej ponad 37 mln zł netto ma nastąpić w czerwcu przyszłego roku to rozbudowa jednej z bardziej ruchliwych arterii obrzeży stolicy nabiera tempa.

W tej chwili pobocza drogi nr 631 na granicy Ząbek i Zielonki są już poszerzone i przygotowywane pod dalsze prace.

Realizowana inwestycja jest jedną z najdłużej oczekiwanych na drogach wojewódzkich w okolicy Warszawy. To bardzo ruchliwa trasa, którą codziennie setki mieszkańców Ząbek, Zielonki, Kobyłki i Wołomina wjeżdżają do Warszawy. W ciągu doby trasą tą przejeżdża średnio 27 tys. pojazdów.

Podczas spotkania, które odbyło się przy wjeździe do Centrum Promocji Kadr „Złote Brzozy” przedstawione zostały szczegóły inwestycji, planowany zakres robót oraz informacje o utrudnieniach dla kierowców jak też harmonogram robót. Symbolicznego wkopania szpadla dokonali między innymi: minister Michał Boni, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik i Piotr Uściński, starosta wołomiński. – Praca wre w tym miejscu od kilku miesięcy. Zgodnie z ustaleniami z władzami Warszawy, kiedy zakończy się etap budowy drogi nadzorowanej przez Urząd Marszałkowski ruszą prace samorządów warszawskich. Za chwilę zacznie się budowa S-8 i można mieć nadzieję, że pojedziemy z Zielonki, Ząbek czy Marek dwupasmówką nawet do Lizbony – mówił wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.

Obecnie trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową nasypu projektowanej drugiej jezdni. Zgodnie z projektem wycięte zostały drzewa i usunięta wierzchnia warstwa ziemi. Harmonogram prac zakłada, że do lipca tego roku planowana jest budowa jezdni zachodniej w ciągu drogi nr 631 i jezdni południowej drogi nr 634. – Codziennie w godzinach 7.00 -10.00 na tym odcinku drogi ustawia się gigantyczny korek. Odbywa się tranzyt osiedlowymi ulicami co bardzo komplikuje życie mieszkańcom naszego miasta – argumentuje Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki ważność inwestycji z punktu widzenia mieszkańca zarządzanego przez niego miasteczka. Oprócz rozbudowy dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 (Węzeł Zielonka) do granic Warszawy, Skanska przebuduje również skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 634 na odcinku ok. 600 metrów (na terenie Ząbek i Zielonki).

Zakres prac obejmie rozbudowę drogi jednojezdniowej do dwujezdniowej. Projekt zakłada, że na całym odcinku powstanie chodnik, ścieżka rowerowa, ekrany akustyczne i oświetlenie ulic.

Realizacja zakłada również budowę systemu kanalizacji deszczowej, rowy bezodpływowe, przepust i sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Szwoleżerów.

W ramach zaprojektowanych działań przewidziano również przebudowę włączeń dróg gminnych: Szwoleżerów, Powstańców, Bankowej i Kolejowej.

Wszystkie roboty – zgodnie z umową – powinny być wykonane do końca czerwca 2016 roku. – Trzymam kciuki, aby ten odcinek został zgodnie z planem zakończony i jednocześnie aby rozpoczęły się prace związane z etapem budowy drogi na terenie Warszawy – mówił podczas spotkania na budowie minister Michał Boni.

Do tego czasu na terenie inwestycji będzie pracowało około 140 osób, 10 koparek, 3 ładowarki, 2 spycharki, równiarka, 3 wozidła, 3 walce oraz 150 samochodów wywrotek. Zużytych zostanie 260 tysięcy ton piasku, 28 tysięcy ton kruszywa łamanego i 42 tysiące ton betonu asfaltowego.

Opracowała

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy