Baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w województwie mazowieckim

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. Wydział Zdrowia MUW podejmuje systematyczne działania, w celu poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19. Decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego od połowy października br. baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach na Mazowszu powiększyła się o ok. 2 tys. miejsc.

Wszystkie decyzje wydawane są, w celu zapewnienia dostępności leczenia pacjentów z Covid-19 przy zachowaniu jak największej dostępności do świadczeń dla pacjentów również z innymi schorzeniami. Obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 6 szpitali tymczasowych. Od 15 listopada pacjentów będzie ponownie przyjmował 7. szpital tymczasowy – w Płocku. Jednocześnie informujemy, że Wojewoda bezwzględnie oczekuje od władz m.st. Warszawy wykorzystania pełnego potencjału Szpitala Południowego, tzn. natychmiastowego udostępnienia łóżek dla pacjentów z Covid-19. Placówka zgodnie z decyzją powinna przygotować i udostępniać 300 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 80 miejsc respiratorowych, natomiast zgodnie z dziś przesłanym raportem, obecnie Miasto Stołeczne Warszawa w szpitalu zapewniło jedynie 69 łóżek, w tym 26 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19 (stan na 12 listopada br.). Ze względu na prowadzoną modernizację instalacji tlenowej od końca października br., placówka wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów, jednocześnie nie korzystając z pomocy dostarczonej przez Wojewodę w tym zakresie (butle, zbiornik z tlenem). Pomimo zwiększonej liczby hospitalizacji pacjentów z powodu Covid-19, władze miasta nie są w stanie przedstawić Wojewodzie daty ponownej gotowości placówki do przyjmowania pacjentów z Covid-19.

W trakcie cyklicznych wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza omawiany jest stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19.W porozumieniu z MOW NFZ Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, obecnie przygotowanych jest 2 560 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 255 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 2 099 łóżek, w tym 228 miejsc respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia są 893 miejsca, z czego zajętych jest 738 (stan na 12 listopada br.). Niezmiennie przypominamy, że niedopuszczalne są przypadki odmów przyjęcia pacjentów, kiedy szpital raportuje wolne miejsca.

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim

Szpitale tymczasowe i ich kolejne moduły są uruchamiane sukcesywnie. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 473 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 12 listopada br.), w tym 78 miejsc respiratorowych, z czego:

w Warszawie (3):

  • szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowegoobecnie przygotowanych ma 69 łóżek, w tym 26 respiratorowych,
  • szpital modułowy WIM – obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych,
  • od 5 listopada br. ruszył szpital tymczasowy prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny przy Okęciu. Placówka obecnie ma przygotowanych 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych.

W Radomiu (1):

  • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.

W Siedlcach (1):

  • szpital tymczasowy obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych.

 

W Ostrołęce (1):

  • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19,

W Płocku (1)

  • szpital tymczasowy jest gotowy przyjąć pierwszych pacjentów od 15 listopada br.

 

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali w województwie mazowieckim

Przyjęta strategia walki z koronawirusem zakłada wsparcie systemu przez szpitale tymczasowe, należy jednak podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali.

Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem – wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania „miejsc covidowych” wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększyła się m.in. w:

  • Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1A do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 80 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 7 łóżek respiratorowych,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 59 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 4 łóżek respiratorowych,
  • Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 45 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 3 łóżka respiratorowe.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Szpital Południowy

Szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego został uruchomiony z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, który wydał w tym zakresie polecenie władzom Miasta Stołecznego i zapewnił finansowanie dla wcześniejszego (niż zakładał harmonogram) uruchomienia placówki. Szpital Południowy jest wyznaczony jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.[1] Zgodnie z umową[2] władze miasta Warszawy zobowiązały się do przygotowania i uruchomienia na potrzeby pacjentów z Covid-19 – 300 łóżek wraz z dodatkowym wyposażeniem, w terminie do 25 stycznia 2021 r. W związku z tym, 20 listopada 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje na zapewnienie 300 łóżek, w tym 80 miejsc respiratorowych. Celem utworzenia szpitala było wykorzystanie jego potencjału w jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że po otrzymaniu decyzji, władze miasta nie kwestionowały realizacji jej treści. Zgodnie z prawem to organ założycielski (w tym przypadku m.st. Warszawa) odpowiada za organizację pracy placówki i wdrożenie wszelkich procedur dla zapewnienia stosownej liczby łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Trwają konkursy Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami [...]
0 komentarzy
Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – zlikwidują uczęszczane przystanki

Prowadzone są  przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po [...]
0 komentarzy

Napisz pieśń o Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. Krótki utwór, składający się z maksymalnie 3 zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu [...]
0 komentarzy
Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy
rynek pracy

Jak w statystyce wyglądał rynek pracy w listopadzie 2021 roku w województwie mazowieckim i w Warszawie?  

6 876 zł – to wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników w woj. Mazowieckim w listopadzie 2021 roku. Pracownicy warszawskich przedsiębiorstw w tym samym czasie [...]
0 komentarzy
Żłobkowe wnioski

Żłobkowe wnioski od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.