Będzie praca dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 540 bezrobotnych z Mazowsza będzie mogło znaleźć pracę przy zabezpieczeniu terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami. Taką szansę daje im realizacja planu pn. ?Praca i Środowisko”. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy aż 3,7 mln zł.

Plan pn. ?Praca i Środowisko” ma na celu nie tylko zabezpieczenie terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami, ale także aktywizację bezrobotnych, którzy w ten sposób znajdą tak potrzebne im zajęcie.

Przez pięć miesięcy, od czerwca do października, bezrobotni z całego Mazowsza będą pracować przy konserwacji urządzeń melioracyjnych. Zajmą się m.in. wykaszaniem porostów ze skarp i dna rzek, odmulaniem, usuwaniem zanieczyszczeń oraz wycinaniem krzaków i drzew ze skarp rzek i kanałów.

W tym roku zatrudnionych ma zostać 540 osób, z czego 56 stanowią osoby z regionu ciechanowskiego, 130 – ostrołęckiego, 86 – płockiego, 108 – radomskiego, 99 – siedleckiego oraz 61 z okołowarszawskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy realizują program ?Praca i Środowisko” już po raz czwarty. Dzięki tej inicjatywie w ciągu 3 ostatnich lat bezrobotni wykonali prace konserwacyjne na rzekach i kanałach o łącznej długości 5 396 km.

Szczegółowe informacje na temat oferty będzie można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy