Dla kogo pieniądze na drogi, szkoły, wodociąg czy kanalizację?

Briefing prasowy dotyczący wyboru projektów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza odbędzie się w siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w poniedziałek 31.

Udział w nim wezmą:
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Piotr Szprendałowicz,
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich – Radosław Rybicki

Na poniedziałkowej sesji sejmiku radni podejmą ostateczną decyzję o podziale 172 mln zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Zapadnie zatem decyzja, jakie drogi, szkoły, wodociągi czy obiekty sportowe zostaną wybudowane w tym roku przy udziale pieniędzy z SIWRMu. Pieniądze te pochodzą w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Warto podkreślić, że jest to jedyne w skali kraju, tego typu wsparcie dla lokalnych samorządów.

Co bardzo ważne, ubieganie się o pomoc jest znacznie prostsze aniżeli w przypadku funduszy unijnych, co sprawia, że zainteresowanie pomocą jest bardzo duże. Środki pochodzące z SIWRMu mogą również stanowić wkład własny samorządów lokalnych przy realizacji przedsięwzięć finansowanych przez Unię Europejską.