Na studia do Wołomina

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.02.2008 r. istnieje w Wołominie przy ul. Legionów 85 Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera . Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na kierunki: ekonomia (ze specjalnościami: skarbowość i polityka finansowa, międzynarodowa i regionalna współpraca gospodarcza, handel zagraniczny, rachunkowość i controlling), filologia angielska, rosyjska i niemiecka (ze specjalnościami: nauczyciel języków obcych, tłumacz, redaktor wydawniczy) oraz do Policealnego Studium Farmaceutycznego.
Już w najbliższej przyszłości uczelnia umożliwi mieszkańcom regionu zdobycie atrakcyjnych zawodów na studiach podyplomowych w następujących specjalnościach: doradztwo podatkowe, rachunkowość, zarządzanie BHP, ekonomiczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie środkami UE, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, informatyka stosowana w ekonomii, wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w ekonomii, kontrola i audyt
wewnętrzny.
Istniała będzie również możliwość podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych na przyspieszonych kursach językowych (język angielski ? moduł medyczny, budowlany, turystyczny, biznesowy; moduł lingwistyczny ? język angielski + do wyboru: niemiecki, hiszpański, turecki, arabski, rosyjski) oraz moduł: przepisy pracy w UE).
Oprócz tego kierownictwo szkoły zamierza uruchomić w Wołominie Studium dla Pracowników Nadzoru Budowlanego czyli tak zwaną ?Szkołę Mistrzów? oraz kursy przygotowawcze do matury i bezpłatne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży ze szkół średnich i gimnazjalnych. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (022) 787 – 40-44 oraz na stronie internetowej www.wswmir.pl .

Z wyrazami szacunku,

Władze Uczelni.