Bezpieczeństwo drogowe w Ząbkach

Sławomir Pisarczyk -Rada Powiatu

O nowych inwestycjach drogowych i niebezpiecznym skrzyżowaniu w Ząbkach ze Sławomirem Pisarczykiem, radnym powiatowym rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jakie inwestycje powiatowe będą realizowane w 2018 roku?
– Może zacznę od inwestycji, która została wprowadzona na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 22 marca 2018 r. i dotyczy „Budowy wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego w Ząbkach”. Ponieważ na powyższym skrzyżowaniu dochodzi do licznych kolizji drogowych, poprzez wymuszanie pierwszeństwa przez samochody jadące podporządkowaną drogą gminną, wystąpiliśmy z koleżanką Małgorzatą Zyśk, również radną powiatową, do Starostwa w Wołominie z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu. W tym miejscu doszło już do kilku groźnych wypadków oraz uszkodzenia ogrodzenia nieruchomości graniczącej z pasami drogowymi. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna, gdyż może prowadzić do ciężkiego wypadku z udziałem pieszych.
– A czy władze Ząbek zauważyły ten problem, czy coś z tym postanowiły zrobić?
– Burmistrza Robert Perkowski złożył wniosek do starosty Kazimierza Rakowskiego już na początku listopada 2017 r., zabiegał o poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu i zwrócenie uwagi odpowiednim służbom Starostwa w celu wypracowania rozwiązania, które poprawiłoby bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. My ściśle współpracujemy z urzędem w Ząbkach i w ślad za tym także wystosowaliśmy wniosek i dwie interpelacje (jedną wspólnie z władzami Ząbek)
o szybkie i zdecydowane rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Wojska Polskiego z drogą gminną Jana III Sobieskiego.
– A więc cel został osiągnięty dzięki wspólnym staraniom burmistrza Roberta Perkowskiego i was jako radnych powiatowych?
– Tak, wspólne działanie jest zawsze bardziej skuteczne, bo będąc na miejscu w Powiecie możemy zabiegać  o to, czego potrzebuje nasza gmina i jej mieszkańcy. Przebudowa wspomnianego skrzyżowania z uwagi na ograniczenie w ruchu drogowym, przewidziana jest na okres wakacji, ale wcześniej zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
– Czy to jedyna inwestycja, która będzie realizowana przez Powiat jeszcze w tym roku?
– Nie, w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 r. dla Ząbek została zaplanowana „Budowa ulic Drewnickiej i Kochanowskiego wraz z odwodnieniem”. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłaszany był trzykrotnie. Taka jest teraz sytuacja na rynku budowlanym. Za pierwszym razem do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim postępowaniu przetargowym firma, która złożyła ofertę nie spełniała części kryteriów przetargowych. Skutek był taki, że zbliżał się koniec roku, a termin realizacji przesuwał się. Złożyłem wspólnie z radną Małgorzatą Zyśk kolejne pisma, aby środki przeznaczone na budowę Drewnickiej  i Kochanowskiego w roku 2017, zostały dodane do kwot zabezpieczonych na powyższą inwestycję  w 2018 r. W naszych działaniach wspierał nas burmistrz Robert Perkowski. Środki finansowe z lat 2017 i 2018 zostały zsumowane i umieszczone w budżecie jako  zadanie dwuletnie. Trzecie postępowanie przetargowe zakończyło się pomyślnie, 12 grudnia 2017 roku wyłoniono wykonawcę  i podpisano umowę na realizację inwestycji. Jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne, budowa tak oczekiwanej przez mieszkańców Ząbek drogi zostanie rozpoczęta.
– Ale budowa tej drogi powiatowej rozpoczęła się chyba znacznie wcześniej, jak sięgam pamięcią to było to w 2015 roku?
– Tak, zgadza się. Przebudowa ulic: Szpitalnej, Drewnickiej i Kochanowskiego była priorytetem zarówno dla Urzędu Miasta Ząbki, jak i dla nas, radnych powiatowych. Pierwszy etap budowy ul. Szpitalnej rozpoczął się
w 2015 roku. Wtedy to rozpoczęta inwestycja, po wyczerpaniu zabezpieczonych środków, została niefortunnie zakończona przewężeniem. które mogło być powodem kolizji. Wystosowałem razem ze wspomniana już koleżanką radną szereg wniosków i interpelacji, do starosty, zarządu
i radnych powiatu, aby w trybie pilnym zabezpieczyć środki i kontynuować budowę. Dzięki podjętym staraniom ul. Szpitalna do skrzyżowania z ul. Narutowicza, na początku 2016 r. została zakończona. W sierpniu i we wrześniu 2015 r., złożyliśmy wnioski do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 r., na przebudowę ciągu ulic Drewnicka- Kochanowskiego.
W projekcie budżetu zarząd powiatu inwestycji nie umieścił. Napisaliśmy interpelację i otrzymaliśmy odpowiedź, że kontynuacja będzie możliwa, jeśli uda się zabezpieczyć środki. W sierpniu i wrześniu 2016 r. ponownie złożyliśmy wnioski do WPI i budżetu Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 i 2018. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasze wspólne działania przyniosły oczekiwany efekt, wkrótce budowa tych dróg będzie kontynuowana.
– Dziękuję Panu za rozmowę i życzę powodzenia w pracy samorządowej.
– Dziękuję bardzo.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.