Bezpieczeństwo monitorowane

W ubiegłym roku, na zlecenie burmistrza, przy zaangażowaniu
policji, opracowano koncepcję budowy systemu monitoringu wizyjnego w
Wołominie. Omawiana ona była na posiedzeniach komisji i Rady
Miejskiej. W budżecie gminy na 2004 zarezerwowano 400 000 zł. na I
etap inwestycji.

Dyskusja nad wprowadzeniem w Wołominie systemu monitorowania
najniebezpieczniejszych miejsc toczy się od dawna. Wszystko wskazuje
na to, że tym razem na rozmowach się nie skończy.

W tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano 400 000 zł na pierwszy
etap wprowadzania monitoringu w mieście. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że pieniądze te wystarczą na I etap prac i zamontowanych zostanie na
początekod 5 – 8 kamer monitorujących najbardziej newralgiczne
miejsca.

W efekcie końcowym ma być 20 kamer. – Będziemy obserwować
dworzec, osiedla i ulice. Nasze jednostki będą mogły szybciej
reagować – tłumaczył podczas wizyty w komendzie powiatowej policji
marszałka Adama Struzika, słuszność tego przedsięwzięcia nadkom.
Władysław Błażuk.

Na dzień dzisiejszy pozostaje jednak do ustalenia kilka kwestii.
Trwają rozmowy Jerzego Mikulskiego, burmistrza miasta z Władysławem
Błażukiem komendantem powiatowym policji co do finansowania
pracowników mających obsługiwać cały system. Gmina uważa, że
skoro od kilku lat funduje 15 policyjnych etatów i planuje
sfinansowanie monitoringu miasta, reszta powinna należeć do policji.
Komendant z kolei przekonuje, że będzie miał kłopot z
wygospodarowaniem dodatkowych etatów i pomoc gminy ponownie
byłaby mile widziana.

Obie strony zgodziły się jednak co do lokalizacji miejsca
dowodzenia. Cała centrala monitoringu znajdować się będzie w
siedzibie komendy powiatowej przy ulicy Legionów w Wołominie.
Teresa Urbanowska,

Radek Wasilewski