Bezpieczniejsze Ząbki

W trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miasta Ząbki zamierza zainstalować system monitoringu na terenie miasta.

Urząd Miasta Ząbki poczynił pierwsze kroki w kierunku zamontowania systemu. W lutym 2008 roku została podpisana umowa dotycząca koncepcji monitoringu. Propozycja rozmieszczenia kamer została ustalona w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Wołominie. Urząd Miasta Ząbki zwrócił się do Policji z prośbą o pomoc we wskazaniu miejsc zagrożonych przestępczością, które mogłyby zostać objęte systemem.
Po otrzymaniu koncepcji, we wrześniu 2008 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną ukończenia i odbioru robót ? systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Ząbki ? etap I.
Centrum Nadzoru ma się znajdować w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 12. Ulice do I etapu zostały wyznaczone przy współpracy przedstawicieli Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Straży Miejskiej.
Ustalono 9 punktów kamerowych: stacja PKP Ząbki, Park Miejski, ul. Batorego róg Bema, ul. Wojska Polskiego róg Paderewskiego, ul. Batorego 2 (Osiedle Wojska Polskiego), ul. Rychlińskiego róg Szpitalnej, ul. Prusa/Kolejowa, ul. Batorego/11 Listopada, ul. 11 Listopada/Wyszyńskiego.
Termin realizacji umowy ma nastąpić do dnia 10 grudnia 2008 roku.
– Mamy nadzieję, że monitoring przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Ząbek – mówi Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski ? Jednocześnie Straż Miejska będzie miała możliwość szybszej interwencji, w przypadku zaobserwowanej dewastacji mienia publicznego.


Sylwia Kowalska