Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2023 roku

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny, łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2009-2017 (7-15lat). Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu – Zdroju w terminie 10.07- 30.07.2024r.
Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wymogi: Wymogiem koniecznym jest podleganie przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. W przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie
– ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art.29 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2024 poz.90 ).

Podstawą zgłoszenia dziecka jest złożenie wniosku o „rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny” , wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
zał.nr.2 „Informację o stanie zdrowia dziecka” ,
zał.nr.6 „Oświadczenie/zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych” .
zał.nr.7 „Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej I medycznej w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej” .

Wymagane druki są dostępne do pobrania w najbliższej PT/OR KRUS bądź na oficjalnej stronie internetowej Kasy: www.qov.pl/krus.

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 maja 2024 r. w Oddziale Regionalnym KRUS ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

"Szalone nożyczki" w Wołominie już 9 czerwca

„Szalone nożyczki” w Wołominie już 9 czerwca

Spektakl grany na deskach teatrów komediowych już ponad 50 lat. Niezmiennie uwielbiany przez widzów, którzy świetnie bawią się razem z aktorami. Właścicielka lokalu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 21 do 29 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy

Jedyna taka noc w roku

Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy [...]
0 komentarzy
Nowy wóz dla OSP w Markach

Nowy wóz dla OSP w Markach

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Markach link do zbiórki Kochani! Na co dzień my pomagamy Wam, a teraz Wy pomóżcie nam [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.