Budżetowe plany Miasta Ząbki

burmistrz Ząbek

O budżecie Miasta Ząbki na rok 2022, inwestycjach, nakładach na drogi, oświatę i rekreację z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Jak wyglądają plany budżetowe Miasta Ząbki

– W naszych planach budżetowych na 2022 rok znalazło się wiele inwestycji, które będziemy kontynuować oraz takie, których realizację rozpoczniemy  w przyszłym roku. Kontynuowana będzie budowa bloku komunalnego przy ul. Kaszubskiej, ale rozpoczniemy również projektowanie nowego budynku komunalnego w centrum miasta,  w którym mieścić się będą zarówno mieszkania komunalne, jak  i lokale usługowe oraz lokale użyteczności publicznej. Budynek będzie miał też ogólnodostępny parking podziemny. Do końca bieżącego roku ogłosimy przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, której realizacja jest przewidziana na lata 2022-2023. Mamy też zabezpieczone środki na budowę hali sportowej przy najstarszej szkole w Ząbkach – SP1, pochodzą one
z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz wkładu własnego. Otworzyliśmy już oferty, które wpłynęły do przetargów na projekty hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, (zgłosiło się 20 oferentów) oraz projekt przedszkola po północnej stronie Ząbek, do którego stanęło 17 oferentów. W najbliższym czasie wyłonimy projektantów.

– Miasto Ząbki nadal się rozwija, a tym samym niezbędna jest budowa kolejnych dróg

– W projekcie budżetu znalazły się też kolejne inwestycje drogowe, których realizacja jest zaplanowana w przyszłym roku. Są to ulice: Wspólna, Wyszyńskiego (I etap), Bartosza, Jagiellońska, Skrajna, Słoneczna, Bema, Niepodległości, Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) oraz Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego. Pozyskaliśmy na nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku rozpocznie się realizacja drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki w Ząbkach). W projektowanym budżecie zostały zabezpieczone środki na dofinansowane tej inwestycji, która będzie realizowana z funduszy województwa mazowieckiego. Do kolejnych uwzględnionych w budżecie zadań należy budowa  i przebudowa rowu w ul. Radzymińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni. Nieprzerwanie kontynuujemy też budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie naszego miasta. Zadania te są realizowane z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będzie realizowana przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów  z ul. Maczka, ponadto wybudujemy bezpieczne przejścia dla pieszych i wyniesione skrzyżowania w różnych częściach Ząbek. Powstaną wyniesione skrzyżowania, każde z czterema przejściami dla pieszych w ul. 11 Listopada i Tetmajera oraz w ul. 11 Listopada, Żeromskiego  i Wigury z 80% dofinansowaniem ze środków rządowych. W budżecie na 2022 r. znajdują się też środki na dokumentację projektową ulic: Kopernika, Chełmońskiego, Nowej (na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II). W ciągu roku będziemy ubiegali się o fundusze na przebudowę dróg gminnych nieutwardzonych oraz tych, które wymagają pilnego remontu. Z myślą o rekreacji przewidzieliśmy też realizację ścieżek rowerowych w ramach projektu zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt.

– Bezpieczeństwo jest dla Pani jednym z najważniejszych priorytetów

– Tak, to bardzo ważne, zarówno dla mnie, jak i dla mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy kompleksowe doświetlanie przejść dla pieszych, szczególnie w okolicach szkół i przedszkoli. Zabezpieczyliśmy środki na zakup nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Ząbkach oraz pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej. W projekcie budżetu znajduje się też budowa monitoringu na terenie naszego miasta oraz płatnych stref parkowania. Nadal będzie realizowany projekt zieleni i stref relaksu oraz wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. A już niebawem ogłosimy przetarg na realizację tężni w parku miejskim.

– Ząbki są miastem bardzo młodych ludzi, a tym samym wymagają dużych nakładów na edukację.

– Dzięki temu, że pozyskujemy środki na doposażenie szkół, nasi uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Prawie 1mln 300 tys. zł uzyskaliśmy w ramach dotacji z programu Laboratoria Przyszłości. Z kolei dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Szkoła Online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” w 2022 roku zakupimy laptopy, komputery, oprogramowanie, tablice interaktywne i wyposażenie pracowni przedmiotowych itp. o wartości niemal 2 mln 700 tys. złotych. Wszystko po to, by ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, a nauczycielom nauczanie.

– Mieszkańcy również zgłaszają swoje pomysły m.in. do budżetu obywatelskiego

– Tak, nasi mieszkańcy zgłaszają wiele wspaniałych inicjatyw.  W planach budżetowych nie mogło więc zabraknąć inwestycji m.in. w postaci wyposażenia kolejowego placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Bukowej, realizacji skateparku przy ul. Słowackiego i wybiegu dla psów przy ul. Andersena oraz zakupu i dostawy mobilnej ścianki wspinaczkowej.

 

Więcej informacji z Ząbek

Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ząbek

Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ząbek

W lutym na parkingu przy markecie Kaufland w  pojawi się mobilny punkt badań mammograficznych. Z bezpłatnej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi [...]
0 komentarzy
Raport zakażeń koronawirusem

Punkt wymazowy w Ząbkach czynny 9.00 -22.00

W związku z bardzo dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 i zlecanych testów PCR, punkt wymazowy zlokalizowany w Ząbkach na terenie Miasteczka [...]
0 komentarzy

Wnioski o nagrody sportowe do 31 stycznia

Sportowcu, Rodzicu, Opiekunie Sportowca, Trenerze, przypominamy, że termin składania wniosku o NAGRODĘ SPORTOWĄ w Ząbkach upływa 31 stycznia. Informacje na temat możliwości przyznawania [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zdefiniowanych zakresów. 1. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy [...]
0 komentarzy
prowadzenie pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans [...]
0 komentarzy
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

W dniu 25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem [...]
0 komentarzy
komputer

Zmiana rachunkach bankowych Urzędu Miasta Ząbki

Od dnia 1 lutego 2022 roku będą obowiązywały nowe rachunki bankowe Urzędu Miasta Ząbki w Banku Handlowym w Warszawie: 26 1030 1016 0000 [...]
0 komentarzy
sesja Rady Miasta Ząbki

LIII sesja Rady Miasta Ząbki

LIII sesja Rady Miasta odbędzie się  26 stycznia 2022 roku,  o godzinie  8:30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). [...]
0 komentarzy

Projekt zieleni publicznej i terenów rekreacyjnych w pasie ul. Nowo-Ziemowita w Ząbkach

Kolejne 18 125 m2 pod urządzoną zieleń miejską w Ząbkach. Dzięki oszczędnościom w projekcie „Zielona Przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w [...]
0 komentarzy
Wyciek gazu w Ząbkach

Wyciek gazu w Ząbkach

13 stycznia, około godziny 16:30 doszło do wycieku gazu ziemnego przy ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Podczas prac budowlanych operator koparki uszkodził przyłącze [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.