Budżetowe plany Miasta Ząbki

burmistrz Ząbek

O budżecie Miasta Ząbki na rok 2022, inwestycjach, nakładach na drogi, oświatę i rekreację z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Jak wyglądają plany budżetowe Miasta Ząbki

– W naszych planach budżetowych na 2022 rok znalazło się wiele inwestycji, które będziemy kontynuować oraz takie, których realizację rozpoczniemy  w przyszłym roku. Kontynuowana będzie budowa bloku komunalnego przy ul. Kaszubskiej, ale rozpoczniemy również projektowanie nowego budynku komunalnego w centrum miasta,  w którym mieścić się będą zarówno mieszkania komunalne, jak  i lokale usługowe oraz lokale użyteczności publicznej. Budynek będzie miał też ogólnodostępny parking podziemny. Do końca bieżącego roku ogłosimy przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, której realizacja jest przewidziana na lata 2022-2023. Mamy też zabezpieczone środki na budowę hali sportowej przy najstarszej szkole w Ząbkach – SP1, pochodzą one
z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz wkładu własnego. Otworzyliśmy już oferty, które wpłynęły do przetargów na projekty hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, (zgłosiło się 20 oferentów) oraz projekt przedszkola po północnej stronie Ząbek, do którego stanęło 17 oferentów. W najbliższym czasie wyłonimy projektantów.

– Miasto Ząbki nadal się rozwija, a tym samym niezbędna jest budowa kolejnych dróg

– W projekcie budżetu znalazły się też kolejne inwestycje drogowe, których realizacja jest zaplanowana w przyszłym roku. Są to ulice: Wspólna, Wyszyńskiego (I etap), Bartosza, Jagiellońska, Skrajna, Słoneczna, Bema, Niepodległości, Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) oraz Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego. Pozyskaliśmy na nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku rozpocznie się realizacja drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki w Ząbkach). W projektowanym budżecie zostały zabezpieczone środki na dofinansowane tej inwestycji, która będzie realizowana z funduszy województwa mazowieckiego. Do kolejnych uwzględnionych w budżecie zadań należy budowa  i przebudowa rowu w ul. Radzymińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni. Nieprzerwanie kontynuujemy też budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie naszego miasta. Zadania te są realizowane z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będzie realizowana przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów  z ul. Maczka, ponadto wybudujemy bezpieczne przejścia dla pieszych i wyniesione skrzyżowania w różnych częściach Ząbek. Powstaną wyniesione skrzyżowania, każde z czterema przejściami dla pieszych w ul. 11 Listopada i Tetmajera oraz w ul. 11 Listopada, Żeromskiego  i Wigury z 80% dofinansowaniem ze środków rządowych. W budżecie na 2022 r. znajdują się też środki na dokumentację projektową ulic: Kopernika, Chełmońskiego, Nowej (na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II). W ciągu roku będziemy ubiegali się o fundusze na przebudowę dróg gminnych nieutwardzonych oraz tych, które wymagają pilnego remontu. Z myślą o rekreacji przewidzieliśmy też realizację ścieżek rowerowych w ramach projektu zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt.

– Bezpieczeństwo jest dla Pani jednym z najważniejszych priorytetów

– Tak, to bardzo ważne, zarówno dla mnie, jak i dla mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy kompleksowe doświetlanie przejść dla pieszych, szczególnie w okolicach szkół i przedszkoli. Zabezpieczyliśmy środki na zakup nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Ząbkach oraz pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej. W projekcie budżetu znajduje się też budowa monitoringu na terenie naszego miasta oraz płatnych stref parkowania. Nadal będzie realizowany projekt zieleni i stref relaksu oraz wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. A już niebawem ogłosimy przetarg na realizację tężni w parku miejskim.

– Ząbki są miastem bardzo młodych ludzi, a tym samym wymagają dużych nakładów na edukację.

– Dzięki temu, że pozyskujemy środki na doposażenie szkół, nasi uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Prawie 1mln 300 tys. zł uzyskaliśmy w ramach dotacji z programu Laboratoria Przyszłości. Z kolei dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Szkoła Online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” w 2022 roku zakupimy laptopy, komputery, oprogramowanie, tablice interaktywne i wyposażenie pracowni przedmiotowych itp. o wartości niemal 2 mln 700 tys. złotych. Wszystko po to, by ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, a nauczycielom nauczanie.

– Mieszkańcy również zgłaszają swoje pomysły m.in. do budżetu obywatelskiego

– Tak, nasi mieszkańcy zgłaszają wiele wspaniałych inicjatyw.  W planach budżetowych nie mogło więc zabraknąć inwestycji m.in. w postaci wyposażenia kolejowego placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Bukowej, realizacji skateparku przy ul. Słowackiego i wybiegu dla psów przy ul. Andersena oraz zakupu i dostawy mobilnej ścianki wspinaczkowej.

 

Więcej informacji z Ząbek

Jak bez problemów pobrać bilet zerowy i parkować bezpłatnie w SPP w Ząbkach

W związku z wprowadzeniem w Ząbkach stref płatnego parkowania pod koniec marca i w kwietniu było bardzo duże zainteresowanie wyrobieniem karty mieszkańca. Przybyło [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie wymagań określonych [...]
0 komentarzy

Ząbki – pamiętaj o drugiej racie płatności za zezwolenie

II. ratę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 należy wpłacić do dnia   31.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ząbki [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs dla organizacji pozarządowych

Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 6 maja 2022 r.ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. [...]
0 komentarzy
konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Ząbki zwycięzcą konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 gmina miejska Ząbki zajęła I miejsce  [...]
0 komentarzy

Oddaj krew w Ząbkach

8 maja  w godz. 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (pływalnia), przy ul. Słowackiego 23. odbędzie się kolejna akcja poboru krwi.   [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowiska w Urzędzie Miasta Ząbki inspektor / podinspektor w  Referacie Inwestycji oraz główny specjalista w Referacie Inwestycji. [...]
0 komentarzy

Opiekun skwerów poszukiwany

Burmistrz Miasta Ząbki poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekuna skwerów przy ul. Powstańców i ul. Gałczyńskiego. Zakres wykonywanych zadań: czynności porządkowe [...]
0 komentarzy
Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Wynajmujesz dla siebie mieszkanie w Ząbkach i faktycznie tu mieszkasz?  Rozlicz PIT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, podaj swój ząbkowski adres zamieszkania i [...]
0 komentarzy
Awaryjne zamknięcie przejazdów

Awaryjne zamknięcie przejazdów i przejść

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie informuje, że w związku z awaryjną naprawą przejazdu w ciągu ulicy Kolejowej na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.