Budżety 2020 wymagające odważnych decyzji

dotacja

– W związku z nieplanowanym wcześniej spadkiem dochodów Gminy Radzymin o około 500 tys. zł w roku bieżącym, co wynika ze zmian w prawie dotyczących podatku PIT, władze gminy zdecydowały o rezygnacji w tym roku z miejskiego lodowiska i ze świątecznego oświetlenia miasta ? poinformował Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina mieszkańców gminy.

Informacja o rezygnacji z miejskiego lodowiska i świątecznej iluminacji jaka pojawiła się na oficjalnej stronie radzymińskiego urzędu wywołała dyskusję na forach społecznościowych, w którą włączyli się nie tylko mieszkańcy tej jednej gminy. Pomimo podobnych problemów w części gmin powiatu wołomińskiego samorządowcy nie zdecydowali się na podobny krok. Powstały lodowiska i pojawiły się iluminacje.
Burmistrz Radzymina argumentując swoją decyzję zauważa, że wydatki na zimowe atrakcje takie jak świąteczne dekoracje świetlne, lodowisko miejskie i energię elektryczną, potrzebną do ich zasilania, sumują się w sezonie zimowym do kilkuset tysięcy złotych. ? A w tym roku w radzymińskim budżecie niespodziewanie zabrakło takiej kwoty na skutek wprowadzonych w ciągu roku przez władze centralne zmian w prawie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podczas gdy skutki obniżenia PIT są korzystne dla naszych prywatnych kieszeni, to trzeba pamiętać, że proporcjonalnie mniej dostaną samorządy. W konsekwencji gminy musiały znacząco zmniejszyć wcześniejsze plany dochodów z tytułu PIT ? czytamy na urzędowych stronach.
W 2019 roku wpływ zmian w PIT jest ograniczony do ostatniego kwartału ? od października br. z podatku PIT zwolnione zostały osoby do 26 roku życia, a dla pozostałych osób podstawowa stawka PIT została obniżona o 1 punkt procentowy do 17%. W przypadku gminy Radzymin przekłada się to na obniżenie wpływów z PIT w roku bieżącym o około pół miliona złotych.
– Podejmując decyzję, gdzie szukać takich oszczędności, nie chcieliśmy rezygnować z prowadzonych inwestycji, zrywać obowiązujących umów, czy oszczędzać na gospodarce komunalnej i innych podstawowych zadaniach gminy. Rezygnujemy z tego, co ? choć jest piękne i przyjemne ? to nie spowoduje trwałej szkody i jest sezonową atrakcją, czyli z lodowiska i ze świątecznych dekoracji. Jedynie przed głównym budynkiem urzędu na pl. Kościuszki stanęła symboliczna choinka ? wyjaśnia radzymiński włodarz.
Z wyliczeń przeprowadzonych przez radzymiński magistrat wynika, że w roku 2020 roku skutki obniżki podatku PIT dla Gminy Radzymin będą sumować się już do ponad 5 mln złotych. Konsekwencje zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Radzymin na rok 2020 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2020-2030.
A jak jest w innych gminach? O komentarz do budżetu zwróciliśmy się do Gminy Wołomin. W odpowiedzi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina poinformowała nas: ? Projekt budżetu gminy Wołomin na 2020 rok nie zakłada deficytu. Jest to projekt bezpieczny i oszczędnościowy, sprowadzający wydatki do niezbędnego minimum. Przygotowanie budżetu w tym trudnym dla samorządu okresie i bardzo niepewnej sytuacji związanej z finansowaniem oświaty wiąże się z dokładną analizą wpływów i wydatków. Obniżka w ramach podatku PIT już przynosi spadek w dochodach gmin, co wymiernie zwiększa poczucie niepewności. W 2020 roku w Gminie Wołomin będą przede wszystkim kontynuowane już rozpoczęte inwestycje oraz ważne dla mieszkańców decyzje jak dopłata do Biletu Metropolitalnego i żłóbków.
Przewidywane dochody gminy wynoszą 279,7 mln zł, wydatki ? 279,4 mln. Wiążące decyzje budżetowe zapadną podczas sesji Rady Miejskiej 17 grudnia 2019 r. Zabezpieczenie w budżecie środków na inwestycje pozwoli na zakończenie budowy ul. Zielonej (wartość 2,8 mln), kontynuację prac przy ul. Przytorowej w Duczkach (parking P+R) a po uzyskaniu niezbędnych decyzji ? rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego (szacowany koszt 3,3 mln). Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, w budżecie znalazły się środki w wysokości 254 400 zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3. 9,5 mln złotych w budżecie zabezpieczono na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego – przewidywane jest utrzymanie kursowania linii ?L? ZTM, autobusu nocnego a także pokrycie kosztów zapewnienia ?Wspólnego Biletu? (koniecznego do zachowania oferty Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy) ? wyjaśnia Burmistrz Wołomina.?
Z dostępnych informacji wynika, że nowy budżet Kobyłki na 2020 rok również nie zakłada zaciągania żadnych kredytów, pożyczek ani obligacji. Na spłatę dotychczasowych zobowiązań miasta w 2020 roku gmina przeznaczy ok. 4,3 mln na spłatę kapitału i ok. 1,3 mln na spłatę odsetek. Te zobowiązania będą po raz pierwszy od wielu lat spłacane ze środków własnych miasta, a nie z kolejnych pożyczek, czy obligacji (takie deklaracje burmistrz Edyta Zbieć złożyła w swojej kampanii wyborczej).
W Kobyłce podobnie jak w innych gminach zarządzania finansami miasta nie ułatwia kwestia odpadów. Warto przypomnieć, że podjęta Uchwała Rady Miasta, założyła niższą stawkę niż konieczna do zbilansowania systemu opłat co oznacza, że wpłaty od mieszkańców nie pokrywają kosztów jakie miasto będzie płaciło firmie obsługującej. Tylko w 2019 roku Kobyłka dopłaci do wywozu śmieci ponad 2,7 mln zł. Mimo tych trudności Kobyłka deklaruje również utrzymanie Wspólnego Biletu.
Oprac. Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.