Burmistrz Małgorzata Zyśk podpisała umowy na realizację projektu „Zielona przestrzeń”

10 grudnia 2019 r. Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podpisała umowę z firmą „AG- COMPLEX” na realizację projektu „Zielona przestrzeń -rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, który jest przedmiotem dofinansowania w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nasadzenia roślin na skwerze przy ulicy Szpitalnej. Wartość umowy opiewa na kwotę 105 120,77 zł.

Dwa dni później, 12 grudnia  Małgorzata Zyśk podpisała umowę z SORTED Sp. z o. o. na wykonanie usługi w zakresie realizacji projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, który jest przedmiotem dofinansowania w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nasadzenia roślin:

  • w parku im. Szuberta,
  • na skwerach przy ulicy Moniuszki, Prusa, Sikorskiego i Gajowej, Kołłątaja i Szkolnej,
  • na rondzie im Tulińskich,
  •  wzdłuż 34 ulic.

Wartość umowy: 2 840 400,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.