Burmistrz Miasta Ząbki podpisała kolejne umowy na budowę i remonty dróg

17 września 2019 roku, Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podpisała umowę z firmą FAL-BRUK Sp. z o. o. Sp. k. na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz ul. Gałczyńskiego od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach. Wartość remontu dróg to 4 686 300,00 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej. W ramach umowy powstaną także chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe oraz zjazdy z posesji.

Dzień później, w środę, 18 września Małgorzata Zyśk burmistrz Ząbek podpisała umowę na wykonanie inwestycji ?Budowa drogi w ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Herberta oraz ul. Herberta wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Powstańców i ul. Różaną?. Wartość zadania to kwota 5 098 342,35 zł brutto. Wykonawcą inwestycji jest firma KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych Królik Włodzimierz.
Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: budowę kanału kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z ścieżką rowerową. Na ul. Nowoprojektowanej powstanie oświetlenie uliczne LED, a także zostanie przebudowane skrzyżowanie dróg ulic Herberta, Powstańców, Różana na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Także w środę podpisana została umowa na budowę drogi w ul. Andersena na odcinku od ul. Kopernika do ul. Maczka oraz ul. Kaszubskiej w Ząbkach. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa kanału kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej oraz chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Wartość umowna robót budowlanych to 1 915 151,41 zł brutto.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Lider: STD Sp. z o. o. Sp. k., ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, a partnerem STD Sp. z o.o., ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa.

Kolejna z umów dotyczy wykonania zadania ?Budowa drogi w ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Skorupki do ul. Lipowej oraz ul. Lipowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Słonecznej w Ząbkach? z firmą KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych Królik Włodzimierz. Podczas podpisania umowy firmę reprezentował Pan Tomasz Królik- pełnomocnik. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 2 041 658,28 zł brutto.
Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę ul. Gdyńskiej na długości ok 246m, ul. Lipowej na długości ok 224m. Powstaną również chodniki, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesję.

W dniu dzisiejszym tj. 19 września Burmistrz Ząbek Małgorzat Zyśk podpisała z firmą DOWBUD-C II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowę na remont ul. Słowackiego i ul. Traugutta w Ząbkach wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Traugutta do ronda w ul. Orlej włącznie.

Wartość umowna robót budowlanych to 2 801 285,31 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego i Traugutta na odcinku od ronda w ul. Orlej do ul. 3 Maja w Ząbkach, długość całkowita wynosi 926,5 m, w postaci kanałów deszczowych.   Remont dróg ulicy Słowackiego i ulicy Traugutta, obejmuje wykonanie nowych konstrukcji: jezdni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfaltowych , zjazdów, miejsc postojowych oraz chodników z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.