Burmistrz Radzymina z NGO-sowską przeszłością

2014-12-11_144503O pierwszych dniach pełnienia funkcji burmistrza Radzymina, realizacji obietnic wyborczych oraz o możliwościach współpracy gmin powiatu wołomińskiego na szczeblu powiatowym z nowym burmistrzem Radzymina ? Krzysztofem Chacińskim, rozmawia Teresa Urbanowska.

? W poniedziałek przejął Pan władzę w Radzyminie. Wtorek był pierwszym dniem Pańskiej pracy w nowej roli. Jakie były Pana pierwsze decyzje?

? Pierwszy dzień pracy jako burmistrz, a myślę, że również kilka kolejnych, przeznaczyłem na dobre poznanie wszystkich pracowników i wyznaczenie kierunków rozwoju. Wkrótce przyjdzie również czas na podejmowanie decyzji.

Grudzień i styczeń to czas pracy nad budżetem gminy. Jestem mocno ograniczony projektem mojego poprzednika, ale będę robił wszystko aby już w przyszłym roku zrealizować część wyborczych zobowiązań

 

? Podczas kampanii wyborczej zadeklarował Pan wybór swojego zastępcy w drodze konkursu. Czy podtrzymuje Pan tę obietnicę? Szczerze mówiąc to mnie osobiście wydaje się ona bardzo ryzykowna…

? Podtrzymuję złożoną deklarację, że nie będzie to stanowisko polityczne, i że nie będzie przedmiotem politycznych targów.

? Czy musiał Pan tego dnia podpisywać dokumenty, spotykać się z interesantami, wziąć udział w jakiejś uroczystości itp.?

? Podpisywałem tego dnia zaledwie kilka nieznaczących dokumentów…

? Jest Pan człowiekiem, który do samorządu poszedł po wieloletnim doświadczeniu w NGO. Jakie miejsce widzi Pan dla organizacji pozarządowych w mieście i gminie Radzymin, w którym nie ma zbyt wielu organizacji?

? Chcę jak najszerzej angażować w sprawy Radzymina nie tylko przedstawicieli NGO ale również pozostałych mieszkańców, włączając ich w procesy decyzyjne w Gminie Radzymin. Budżet partycypacyjny, powołanie dzielnic i sołectw na terenie Radzymina, powrót do idei rady przedsiębiorców czy seniorów to nic innego jak partycypacja społeczna i włączanie mieszkańców w opiniowanie ale również proponowanie rozwiązań na najwcześniejszym możliwym etapie

? Co chciałby Pan zmienić w pierwszych miesiącach swojego urzędowania?

? Chcę szukać w budżecie mądrych oszczędności, usprawnić działanie gminy i miejskiego urzędu, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na realizację wyborczych zobowiązań.

? Podczas drugiej debaty mieszkańcy mówili o tym, jak wielkim problemem jest ciasnota w placówkach oświatowych. Zaproponował Pan budowanie modułowej szkoły. Czy będzie Pan realizował ten pomysł? Jeśli tak, to od czego chce Pan zacząć realizację tej obietnicy?

? Rozmawiałem już na ten temat z Kierownikiem Referatu Inwestycji. Na pewno zabezpieczę na nią środki w budżecie na 2016 rok, będę jednak szukał oszczędności, żeby zrealizować tę inwestycję znacznie szybciej i zmodyfikować budżet zaproponowany przez mojego poprzednika.

? Proszę dokończyć następujące zdani: Jako burmistrz Radzymina nigdy nie…

– Jako burmistrz Radzymina nigdy nie oddalę się od mieszkańców. Będę robił wszystko, żeby zawsze być jak najbliżej nich, słuchać i realizować potrzeby naszej społeczności lokalnej.

? Wielu wójtów i burmistrzów gościło na wtorkowym zaprzysiężeniu Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Czy możemy spodziewać się szerszej współpracy pomiędzy samorządami z terenu powiatu, np. w kwestii promocji zewnętrznej regionu?

? Wierzę, że zmiany pomogą zapisać nową kartę w ramach współpracy w tej części powiatu, zakopać dawne, często również osobiste, antypatie

? Na ogół trudność sprawiało wspólne planowanie uroczystości związanych z obchodami 15 sierpnia. Czy możliwa jest zmiana tych standardów?

? Współpraca nastąpi zarówno w tych jak i w wielu innych obszarach. Jest wiele tematów, które łączą gminy – transport, promocja, itp myślę, że pozarządowa historia wielu z obecnych burmistrzów i wójtów, którzy mieli już ze sobą okazję współpracować w ramach działań NGO tylko ułatwi ten proces

? To ja tylko mogę się pod taką deklaracją podpisać obiema rękoma i to zarówno jako dziennikarz jak też jako prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.