Burmistrz Tłuszcza z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Tłuszcza z absolutorium i wotum zaufania

Czerwiec to dla samorządów miesiąc, w który podsumowuje się poprzedni rok, głównie w zakresie realizacji inwestycji i zasadności poniesionych wydatków. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni udzielili Burmistrzowi Tłuszcza wotum zaufania i absolutorium.

Tzw. sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji. Czas podsumowania, jak organ nadzorujący, czyli radni oceniają skuteczność działań organu wykonawczego, czyli Burmistrza. Głosowanie, które zakończyło się wynikiem 12 głosów „za” oraz 3 głosów „wstrzymuję się” było następstwem długich dyskusji, analizy dokumentów i sprawozdań nie tylko Radnych, ale także Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2021 rok. Przedstawiony raport o stanie gminy Tłuszcz, również spotkał się z aprobatą radnych, którzy udzielili Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi wotum zaufania.

Dziękuję Radnym za pozytywne ocenienie mojej pracy w roku, który był bardzo wymagający pod wieloma względami. Dziękuję również moim współpracownikom- Zastępcy Waldemarowi Banaszkowi, Sekretarzowi Tomaszowi Jusińskiemu oraz Skarbnik Gminy Halinie Kusak, która czuwa nad finansami gminy. Absolutorium i wotum zaufania jest wspólnym sukcesem wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół oraz sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie i zaufanie– powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Tłuszcz- efekty wakacyjnej nudy

Jak pokazują zdjęcia, niektórzy wakacyjne szaleństwo rozumieją dość opacznie. Niespożytkowane pokłady energii znajdują swoje ujście w postaci aktów wandalizmu. Przykładem jest popsute ogrodzenie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

Tłuszcz: Cześć i chwała Bohaterom

1 sierpnia jest dniem, o którym trzeba przypominać. O godz. 17.00 Tłuszcz zatrzymuje się na minutę, aby oddać hołd poległym i żyjącym uczestnikom [...]
0 komentarzy

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu

Wniosek dotyczący modernizacji terenu rekreacyjnego przy ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej naboru „Turystyka, Rekreacja i Kultura” ogłoszonego [...]
0 komentarzy

Wsparcie dla Klubu Amazonek z Tłuszcza

Dzięki wsparciu Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka członkinie Stowarzyszenia Klub Amazonek z Tłuszcza mogły udać się na wyjazd do sanatorium „Biały Orzeł” w Iwoniczu- [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – zatrzymaj się na minutę

W najbliższy poniedziałek 1 sierpnia o godz. 17.00 przy pomniku Żołnierzy 32 pułku piechoty Armii Krajowej obwodu Radzymin „Rajski Ptak” walczącym w akcji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.