Bursztynowym szlakiem – Grzegorz Grabowski

W sobotę 13 października w małej miejscowości Sienno obył się zlot gwiaździsty turystów z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Sienno to mała miejscowość położona na południu Mazowsza, w pobliżu granicy z województwie świętokrzyskim.

Okazją do spotkania było postawienie pierwszego na Mazowszu turystycznego znaku ?Bursztynowego Szlaku?. Uroczystości brali udział przedstawiciele samorządów wojewódzkich, gmin i powiatów oraz przedstawiciele różnych organizacji turystycznych.

Bursztynowy Szlak jest budowany w ramach programu Zielone Szlaki ? Greenways, który jest częścią międzynarodowej inicjatywy pn. ?Central & Eastern European Greenways? (CEG) realizowanej w Europie Środkowo-Wschodniej przez Stowarzyszenie ?Environmental Partnership for Sustainable Development?. Według wg ?Deklaracji z Sopron”, Environmental Partnership for Sustainable Development, 1 lipca 2006 r.). Zielone szlaki – greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych, rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej. Program „Zielone Szlaki – Greenways” w Polsce jest koordynowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

Bursztynowy Szlak Greenways jest szlakiem międzynarodowym, prowadzącym przez Polskę, Słowację i Węgry śladami starożytnego szlaku, którym transportowano bursztyn znad Morza Bałtyckiego nad Adriatyk. Pierwsi trasę tą przebyli Celtowie, ale rozkwit szlaku miał miejsce w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Budowa szlaku rozpoczęła się w Małopolsce (Kraków jest nim połączony z Budapesztem). Obecnie rozpoczynają się pracę przeprowadzenia szlaku w kierunku północnym i tak szlak dotarł na Mazowsze. Nie jest jeszcze precyzyjnie określone przez jakie tereny naszego województwa ma przechodzić.

Jest duża szansa na to aby Bursztynowy Szlak przeszedł przez teren naszego powiatu. Zielonkowskie Forum Samorządowe od kilku lat współpracuje z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i już podejmowała inicjatywy związane z tworzeniem Zielonych Szlaków na terenie naszego powiatu. W 2005 roku została opracowana dokumentacja koncepcyjna

rowerowego szlaku dziedzictwa historyczno-etnograficzno-przyrodniczego przebiegającego przez wszystkie gminy powiatu wołomińskiego.(można się z nią zapoznać na stronie forumzielonka.org.pl). Przedstawiciele różnych organizacji z terenu powiatu wykonali pracę nie wymagającą znacznych nakładów finansowych. Niestety wyznaczanie szlaku w terenie, opracowanie map wymaga środków finansowych, których organizację pozarządowe nie mają i bez wsparcia samorządów nie zrobią tych prac same.

Druga inicjatywa Zielonkowskiego Forum, to ubiegłoroczna konferencja w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji z terenu powiatów otwockiego, wołomińskiego, legionowskiego i nowodworskiego. Uczestniczyli w niej, dzięki dużemu poparciu Pani Posłanki Alicji Olechowskiej, która była członkiem podkomisji Sejmu RP ds. turystyki, przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich oraz instytucji turystycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Podczas spotkania została opracowana wstępna koncepcja poprowadzenia Bursztynowego Szlaku poprzez wspomniane powiaty na odcinku Góra Kalwaria ? Nowy Dwór Mazowiecki.

Obydwie przedsięwzięcia miały charakter inicjatywny a ich organizatorzy liczyli, że samorządy lokalne (powiatowy i gminny) włączą się czynnie i finansowo w rozwój turystyki rowerowej w powiecie. Tym bardziej, że rozwój turystyki mają w swoich zadaniach. Liczyli także, że przedstawiając sprawdzone w innych regionach Polski i Europy dobre pomysły i praktyki, można je przy wsparciu samorządów przenieść na nasz teren. Na razie się przeliczyli.

Ostatnio Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę o współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska o współpracy przy tworzeniu Bursztynowego Szlaku na Mazowszu. Podobną uchwałę podjął Zarząd Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na pewno jest szansa aby Bursztynowy Szlak na odcinku Kraków ? Gdańsk przechodził przez nasz powiat, ale zależy to od zaangażowania samorządów a szczególnie powiatowego, który mógłby zorganizować koordynację prac przy projekcie. Tym bardziej, że mieszkańcy naszego powiatu odpowiadając na umieszczone na stronie internetowej starostwa pytanie: ?Jakie dziedziny turystyki mają szansę stać się siłą turystyczną powiatu wołomińskiego? w zdecydowanej większości wskazali na ?Sporty rowerowe na szlakach i ścieżkach rowerowych, zapoznających zarówno z walorami przyrodniczymi, jak i dziedzictwem historycznym?.

Zielonkowskie Forum Samorządowe

PS. Zainteresowanym polecam www.greenways.pl, www.szlakbursztynowy.pl

Zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej na terenie powiatu proszę o kontakt mailowy: biuro@forumzielonka.org.pl