To był dobry czas dla Wołomina i dla Zagościńca

gorski

O niespodziankach jakie czekają mieszkańców Zagościńca a także zrealizowanych w dobiegającej końca kadencji inwestycjach z Markiem Górskim, mieszkańcem tej miejscowości i radnym gminnym od czterech kadencji, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Jakiś czas temu rozmawialiśmy o problemach, jakie są do rozwiązania, w szybko rozrastającym się Zagościńcu. Jednym z trudniejszych tematów był remont i przebudowa ulicy 100-lecia. Czy mieszkańcy doczekają się modernizacji tej ulicy?
– Już się doczekali. Inwestycja dobiega końca. Modernizacja jest bardzo kosztowna. Ponad kilometr drogi kosztował blisko sześć milionów złotych. Ulica została zmodernizowana kompleksowo. Powstała kanalizacja deszczowa i chodniki po obu stronach jezdni z możliwością ścieżki rowerowej. Wymieniona została podbudowa i położona nakładka asfaltowa. To bardzo ważna inwestycja dla naszej miejscowości. Ulica 100-lecia stanowi bowiem główny ciąg komunikacyjny przez Zagościniec. Niewielu mieszkańców pamięta, że była ona wykonana ponad 40 lat temu w czynie społecznym a późniejsza budowa kanalizacji tylko pogorszyła jej stan. Przypomnę, że ulica 100-lecia jest w gestii powiatu a sama realizacja inwestycji była nie tylko kosztowna ale bardzo złożona i skomplikowana. Odbyły się dwa przetargi, ale czekano też, żeby gmina dołożyła brakującą kwotę.
– Czy gmina dołożyła?
– Tak i to niemało, bo milion siedemset dziesięć tysięcy złotych, czyli około 30% całości. Dodam jeszcze, że w ramach modernizacji, przebudowie uległa również linia energetyczna i telekomunikacyjna, uzupełniona została też sieć kanalizacyjna. Ale podstawowym i najtrudniejszym do rozwiązania problemem w tym zadaniu było zaplanowanie objazdów, bowiem 100-lecia, to główny ciąg komunikacyjny pomiędzy Duczkami a Helenowem, prowadzący do nowego wjazdu na S8.
Trzeba pamiętać, że najbardziej tę inwestycję odczuli mieszkańcy ulicy Piastowskiej i Kolejowej, którym, za wyrozumiałość całej sytuacji, należą się słowa podziękowania od nas wszystkich.
– Bywam w Zagościńcu od czasu do czasu na spotkaniach i pamiętam, że mieszkańcy oczekują głównie poprawy stanu dróg, chodników, odwodnienia i kanalizacji. Czy oprócz ulicy 100-lecia udało się coś zmienić?
– Myślę, że jak na jedną kadencję, to nie jest tego mało. Oprócz ulicy 100-lecia wybudowano ulicę Mokrą z odwodnieniem i to zarówno samej ulicy, jak i przyległych działek, za około milion złotych. Wybudowano chodnik w ulicy Szkolnej – to około 500 000,00 zł. W ramach poprawy przejezdności zmodernizowano ul. Środkową, Letniskową, Wrzosową i Rumiankową. W trakcie projektowania jest ulica Kolejowa i Tramwajowa. Powstała też koncepcja budowy ulicy Piastowskiej ale to jeszcze nie wszystko. Bo jesienią ruszamy z rozbudową naszej szkoły w Zagościńcu. Koszt tej inwestycji to kwota ponad sześciu milionów złotych. Pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym i dużego wzrostu cen robocizny udało się wyłonić wykonawcę, który na budowę zostanie wprowadzony jeszcze we wrześniu tego roku.
– Trzeba przyznać, że jak na jedną miejscowość i jedną kadencję to faktycznie mało nie jest…
– To prawda. Chciałbym podkreślić, że doprowadzenie do realizacji i wykonanie wszystkich inwestycji, to ogromny wysiłek ze strony wszystkich merytorycznych pracowników wołomińskiego urzędu pracujących pod kierunkiem burmistrz Elżbiety Radwan i zastępcy Edyty Zbieć. Ale nie byłbym sobą, gdybym w tym miejscu nie docenił przychylności dla starań jakie podejmowałem dla Zagościńca, ze strony kolegów i koleżanki w radzie miejskiej, dlatego też korzystając z okazji, chcę im za tą przychylność podziękować w imieniu swoim i mieszkańców Zagościńca. Choć często w wielu kwestiach znacząco się różniliśmy, to cieszę się, że nie przełożyło się to na brak zrozumienia potrzeb mieszkańców Zagościńca i właśnie za to serdecznie wszystkim radnym dziękuję. Ale to jeszcze nie wszystko z tego co udało się, w tej kadencji, zrobić dla Zagościńca.
– ???
– Po wielu latach starań udało się doprowadzić do budowy wodociągu łączącego Zagościniec z Helenowem, co w efekcie dało możliwość podłączenia się do wody mieszkańcom ul. 100-lecia, Tramwajowej i Matysiaków. Zakończono również budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżycowej i Gwiaździstej.
– Wiele lat temu stał Pan na czele Komitetu Budowy Szkoły w swojej miejscowosci, która została oddana do użytku niespełna 10 lat temu. To niewiele lat jak na szkołę. Dlaczego konieczna jest jej rozbudowa?
– Gdy w 2008 roku oddawano szkołę do użytku uczęszczało do niej około 120 dzieci. W tym tygodniu nowy rok szkolny w naszej szkole rozpoczęło 388 uczniów. To pokazuje jak dynamicznie rozwija się zarówno Zagościniec jak i Lipinki. Chciałbym podać jeszcze jedną informację, dobrą dla wszystkich mieszkańców osiedla Perkowizna, ulicy A. Krajowej w Zagościńcu, części mieszkańców ulicy 100-lecia (po stronie cmentarza). Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej (środa 5 września) w Wołominie podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. To obszar ok 60 hektarów. Podjęta decyzja uwalnia tereny inwestycyjne. Pozwala gminie uporządkować sieć dróg, co w efekcie stworzy szansę dla wybudowania mediów i budowy nowych obiektów. W mojej ocenie – z perspektywy radnego pełniącego swój mandat od czterech kadencji, ta kadencja przyniosła dużo pozytywnych  zmian dla mieszkańców – nie tylko Zagościńca, których mam zaszczyt być reprezentantem.
Dla porównania – w poprzedniej kadencji w Zagościńcu wykonano inwestycji na kwotę około 1 milion złotych.  Różnica jest widoczna gołym okiem i pokazuje, że ten czas dobrze wykorzystaliśmy.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.