C.K. Norwid w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej

Cyprian Kamil Norwid to przedstawiciel ostatniego pokolenia romantyków. Żył w latach 1821-1883. Był dramatopisarzem, prozaikiem, rzeźbiarzem, plastykiem, a nade wszystko poetą. Jego dzieciństwo związane jest z okolicami naszej Tłuszczańskiej Ziemi. Rodzice artysty wzięli ślub w pobliskim Sulejowie.

Urodził się we wsi Laskowo-Głuchy, wcześnie osierocony przez matkę mieszkał wraz z rodzeństwem najpierw u babki w Strachówce, potem u rodziny w Dębinkach. Na cmentarzu w Dąbrówce znajduje się grób matki C. K. Norwida. Dziś krytycy uznali Norwida za wielkiego poetę i artystę a my- odbiorcy Jego twórczości – jesteśmy dumni, że to Poeta Naszej Ziemi.

tadeusz_sasin

Dnia 18 września br. w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej została otwarta wystawa pt. ?Rodzinne strony Cypriana Kamila Norwida?. Wystawa jest wkładem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej w obchody ? Roku Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu? w 130. rocznicę śmierci poety. Kompozycja jest bogata i ciekawa, mówi niemal wszystko o tym wielkim Polaku. Ukazuje kalendarium życia, twórczość literacką i plastyczną, opracowania krytyczne za życia twórcy po czasy dzisiejsze oraz prace plastyczne dzieci i młodzieży, dokumentacje z konkursów, rajdów norwidowskich, wszelkich uroczystości poświęconych Norwidowi. Oglądając wystawę, mamy okazję zatrzymać się nieco nad długą i trudną oraz pełną rozczarowań drogą do wielkości. W przypadku Norwida ta droga była wyjątkowo ciężka. Z jednej strony borykanie się z biedą i chorobą, z drugiej – osamotnienie twórcze. Współcześni nie rozumieli i nie uznawali Jego twórczości. Norwid czuł się z tego powodu rozgoryczony i osamotniony a jednocześnie miał poczucie wielkości i nadzieję na przyszłość. Ta nadzieja spełniła się dopiero w okresie tzw. Młodej Polski. To Zenon Przesmycki (Miriam) zaczął drukować utwory Norwida, pojawiły się też pochlebne recenzje. Okazało się, że sposób pisania i myślenia Norwida znacznie wybiegały w przyszłość i były na miarę XX wieku. Można powiedzieć, że musiały ?czekać?, aż zostaną docenione.

Dziś mówi się, że twórczość Norwida jest trudna. Z pewnością inaczej jest odbierana przez znawców, a inaczej przez niewtajemniczonych w arkana tego rodzaju literatury. Jedno na pewno stanowi wartość niezaprzeczalną. Norwid jest wielki! Najważniejsze, że o tym wiemy i pamiętamy.

Ekspozycję można obejrzeć w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku lub po uzgodnieniu tel./fax: (29)7573894.

Hanna Gryz