Cennik krytej pływalni w Ząbkach

Cennik krytej pływalni w Ząbkach

Od 12 stycznia na ząbkowskim basenie obowiązuje nowy cennik.

I. Cennik usług za korzystanie ze wszystkich urządzeń części basenowej Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – krytej pływalni w Ząbkach:

1. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni:

1) cena biletu normalnego ? 19 zł, ( do godziny 16:00), 22 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego ? 13 zł, (do godziny 16:00), 16 zł (po godzinie 16:00)

2. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?:

1) cena biletu normalnego ? 14 zł, (do godziny 16:00),  16 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego ? 9 zł, (do godziny 16:00),  12 zł (po godzinie 16:00)

3. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca ?Moje Miasto Zielonka?:

1) cena biletu normalnego ? 16 zł, ( do godziny 16:00)  19 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego ? 10 zł, (do godziny 16:00)  13 zł (po godzinie 16:00)

4. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca Kobyłki:

1) cena biletu normalnego ? 15 zł, (do godziny 16:00),  17 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego ? 10 zł, (do godziny 16:00),  13 zł (po godzinie 16:00)

5. Cena kolejnych, dodatkowych minut po przekroczeniu 60 minut korzystania z krytej pływalni dla wszystkich klientów:

1) cena za każdą pełną 1 minutę ? 0,40 zł ? dla  biletu normalnego,

2) cena za każdą pełną 1 minutę ? 0,30 zł ? dla biletu ulgowego.

Ceny po godzinie 16:00 obowiązują od 6:00 do 23:00 w weekendy i święta.

Osoby od 18 do 65 roku życia rozliczane są wg cennika normalnego.

Dzieci od lat 4, młodzież szkolna i akademicka do lat 25, osoby powyżej 65 roku życia, a także osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie rozliczani są wg cennika ulgowego (po okazaniu stosownego dokumentu).

Dzieci do lat 4 korzystają z krytej pływalni bezpłatnie na warunkach określonych w regulaminie korzystania z części basenowej.

W przypadku, gdy w ramach wejścia rodzinnego z krytej pływalni zamierza korzystać więcej niż 3 dzieci, na każde kolejne dziecko należy kupić bilet ulgowy.

Weterani oraz weterani poszkodowani korzystają z pływalni bezpłatnie, dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

6. Opłaty zniżkowe:

1) Karnety

Usługa Cena karnetu (w zł) Wartość do wykorzystania (w zł) Okres ważności karnetu
Karnet błękitny 100 105 90 dni
Karnet srebrny 300 321 180 dni
Karnet złoty 1000 1100 365 dni

Za pobyt w części basenowej do 60 min pobierana jest z karnetu cena w wysokości określonej w cenniku. Opłata za pobyt w części basenowej powyżej 60 minut pobierana jest z karnetu za każdą pełną minutę pobytu na terenie części basenowej, według cen dla biletów normalnych lub ulgowych.

Kaucja za wydanie karnetu wynosi 9 zł.

Cena za wydanie duplikatu karnetu wynosi 25 zł.

2) Ceny wejść rodzinnych ?jeden rodzic plus?:

            Dzień Rodzaj wejścia Czas
Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                                  od 16:00

Dopłata zł/min/osobę
poniedziałek – piątek Bilet rodzinny 1+1 60 min          30                                                                 36 0,40 zł – bilet normalny

0,30 zł – bilet ulgowy

Bilet rodzinny 1+2 60 min          42                                                                 52
Bilet rodzinny 1+3 60 min          55                                                                 68
sobota i niedziela Bilet rodzinny 1+1 60 min 37
Bilet rodzinny 1+2 60 min 53
Bilet rodzinny 1+3 60 min 69

3) Ceny wejść rodzinnych ?jeden rodzic plus? z Kartą Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?:

Dzień Rodzaj wejścia        Czas           Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                             od 16:00

Dopłata zł/min/osobę
poniedziałek – piątek Bilet rodzinny 1+1 60 min         22                                                          26 0,40 zł – bilet normalny
0,30 zł – bilet ulgowy
Bilet rodzinny 1+2 60 min         31                                                          38
Bilet rodzinny 1+3 60 min         39                                                          49
sobota i niedziela Bilet rodzinny 1+1 60 min 27
Bilet rodzinny 1+2 60 min 39
Bilet rodzinny 1+3 60 min 50

4) Ceny wejść rodzinnych ?jeden rodzic plus? z Kartą Mieszkańca ?Moje Miasto Zielonka?:

Dzień Rodzaj wejścia     czas        Cena za wejście rodzinne (w zł)

                                                                      do 16:00                                po 16:00

Dopłata zł/min/osobę
Poniedziałek- piątek Bilet rodzinny 1+1 60 min 26                                        32 0,40 zł – bilet normalny 0,30 zł – bilet ulgowy
Bilet rodzinny 1+2 60 min 38                                        48
Bilet rodzinny 1+3 60 min 51                                        64
Sobota i niedziela Bilet rodzinny 1+1 60 min 33
Bilet rodzinny 1+2 60 min 49
Bilet rodzinny 1+3 60 min 65

5) Ceny wejść rodzinnych ?jeden rodzic plus? z Kartą Mieszkańca Kobyłki:

BILET RODZINNY
DZIEŃ RODZAJ WEJŚCIA CZAS CENA ZA WEJŚCIE RODZINNE
6.00-16.00  16.00-23.00
PONIEDZIAŁEK
? PIĄTEK
BILET RODZINNY 1+1 60 minut 24 zł 30 zł
BILET RODZINNY 1+2 60 minut 34 zł 44 zł 
BILET RODZINNY 1+3 60 minut 46 zł 59 zł 
SOBOTA
I NIEDZIELA
BILET RODZINNY 1+1 60 minut 31 zł
BILET RODZINNY 1+2 60 minut 45 zł
BILET RODZINNY 1+3 60 minut 60 zł

6) Ceny wejść rodzinnych ?dwoje rodziców plus?:

Dzień Rodzaj wejścia Czas         Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                          od 16:00   

Dopłata zł/min/osobę
poniedziałek – piątek Bilet rodzinny 2+1 60 min         39                                                      55 0,40 zł – bilet normalny

0,30 zł – bilet ulgowy

Bilet rodzinny 2+2 60 min         49                                                      69
Bilet rodzinny 2+3 60 min         59                                                      79
sobota i niedziela Bilet rodzinny 2+1 60 min 56
Bilet rodzinny 2+2 60 min 70
Bilet rodzinny 2+3 60 min 80

7) Ceny wejść rodzinnych ?dwoje rodziców plus? z Kartą Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?:

Dzień Rodzaj wejścia    Czas         Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                                    od 16:00

Dopłata zł/min/osobę
poniedziałek – piątek Bilet rodzinny 2+1 60 min            33                                                           40 0,40 zł – bilet normalny
0,30 zł – bilet ulgowy
Bilet rodzinny 2+2 60 min            43                                                           49
Bilet rodzinny 2+3 60 min            50                                                           59
sobota i niedziela Bilet rodzinny 2+1 60 min 41
Bilet rodzinny 2+2 60 min 50
Bilet rodzinny 2+3 60 min 60

8) Ceny wejść rodzinnych ?dwoje rodziców plus? z Kartą Mieszkańca ?Moje Miasto Zielonka?:

Dzień Rodzaj wejścia    czas        Cena za wejście rodzinne
(w zł)        
                                            do 16:00                     po  16:00
Dopłata zł/min/osobę
Poniedziałek- piątek Bilet rodzinny 2+1 60 min 35                                 51 0,40 zł – bilet normalny

0,30 zł – bilet ulgowy

Bilet rodzinny 2+2 60 min    45                                  65
Bilet rodzinny 2+3 60 min 55                                 75
Sobota i niedziela Bilet rodzinny 2+1 60 min 52
Bilet rodzinny 2+2 60 min 66
Bilet rodzinny 2+3 60 min 76

9) Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób):

Dzień Godziny Czas  Bilet normalny Bilet ulgowy
Cena podstawowa

(w zł)

Dopłata zł/min           Cena podstawowa (w zł) Dopłata zł/min
poniedziałek – piątek 06:00-17:00 60 min. 18 zgodnie

z  cennikiem

12 zgodnie z cennikiem

Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

10) Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) z Kartą Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?:

Dzień Godziny Czas Bilet normalny Bilet ulgowy
Cena podstawowa(w zł) Dopłata zł/min         Cena podstawowa (w zł) Dopłata zł/min
poniedziałek – piątek 06:00-17:00 60 min. 13 zgodnie

z cennikiem

8 zgodnie

z cennikiem

Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

7. Cena za 60 minutowe wynajęcie toru basenowego ? 250 zł.

8. Ceny wynajęcia instruktora:

1)   wynajęcie instruktora na 60 min dla osób posiadających Kartę Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?  – indywidualnie  – 75 zł,  dla grup zorganizowanych od 2 do 15 osób – 95 zł,

2)   wynajęcie instruktora na 60 min dla osób nieposiadających Karty Mieszkańca ?Jestem z Ząbek?  – indywidualnie – 85 zł  dla grup zorganizowanych od 2 do 15 osób – 105 zł,

3)   wynajęcie instruktorów na 60 min dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób posiadających Karty Mieszkańca ?Jestem z Ząbek? – 105 zł.

9. Czas 60 minut korzystania z krytej pływalni naliczany jest od momentu przejścia przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez obsługę kas przy wychodzeniu (lub czytnik).

10. Cena za zagubiony transponder wynosi 200 zł.  W przypadku jego oddania w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło zagubienie transpondera, z powyższej opłaty potrącana jest kwota w wysokości 50 zł.

11. Bony upominkowe (basen, kręgielnia, squash, masaż): wartość bonu wg cennika usług, bon jest bezterminowy.

12. Zmiana obuwia przed wejściem na płytę basenu jest obowiązkowa. Jeśli klient nie posiada własnego worka na obuwie zewnętrzne może go zakupić w kasach pływalni w cenie 0,30 zł.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Nowa perspektywa – nowe fundusze

Nowa perspektywa – nowe fundusze

Ruszyła kolejna perspektywa finansowania unijnego – „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”. Jak dzięki nim może zmienić się Mazowsze? Kiedy i na jakie działania można składać wnioski? [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Lotnisko w Modlinie podpisało umowę na modernizację drogi kołowania. Ogłoszony został także przetarg na dokumentację budowy linii kolejowej do portu. W te wakacje [...]
0 komentarzy
Napad na sklep w Kobyłce - znamy termin pierwszej rozprawy w sądzie

Napad na sklep w Kobyłce – znamy termin pierwszej rozprawy w sądzie

Do zdarzenia doszło 8 stycznia w Kobyłce. Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło na sklep przy ul. Wołomińskiej. W trakcie napadu, w obronie swojego dobytku [...]
0 komentarzy
"Skorpion" złapał złodziei w trakcie demontażu auta

„Skorpion” złapał złodziei w trakcie demontażu auta

Wspólne działa policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i północnopraskiej specgrupy „Skorpion” doprowadziły do zlikwidowania kolejnej już dziupli samochodowej na [...]
Jeden komentarz

Trwa rekultywacja zamkniętej kwatery wysypiska w Starych Lipinach

W zakładzie zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach trwa proces rekultywacji. Rekultywacja jest obligatoryjna i wymagana przepisami prawa. Nieprzeprowadzenie jej wiąże się z wysokimi [...]
0 komentarzy
Oświadczenie w sprawie konferencji prasowej Burmistrz Wołomina

Oświadczenie w sprawie konferencji prasowej Burmistrz Wołomina

Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie konferencji prasowej Burmistrz Wołomina Nawiązując do dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan oraz [...]
0 komentarzy
Kolejne składowisko podejrzanych pojemników w Wołominie - konferencja prasowa w urzędzie miasta

Kolejne składowisko podejrzanych pojemników w Wołominie – konferencja prasowa w urzędzie miasta

Straż Miejska w Wołominie, za pomocą drona, udokumentowała i udostępniła Urzędowi Miasta w Wołominie obraz „z lotu ptaka”, na którym widoczne jest składowisko [...]
0 komentarzy

Dzień otwarty i obchody Dnia Matki w przychodni MAK-MED

MAK-MED (www.mak-med.com.pl) to funkcjonująca już od 2007 roku na terenie Wołomina, przychodnia medyczna działająca dotychczas w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku z [...]
0 komentarzy

Budowa wiaduktu nad linią kolejową na ulicy Chełmżyńskiej coraz bliżej.

Wiadukt umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Do 20 czerwca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka [...]
0 komentarzy

Budżet Obywatelski Mazowsza

Trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim. Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.