Centrum pobytowe Euro 2012

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie ws. przedsięwzięć EURO2012, które swoim zakresem obejmuje między innymi Miasto Ząbki oraz Wyszków.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 8/2010 r., poz. 52. Centra Pobytowe zostały umieszczone w wykazie przedsięwzięć Euro na wniosek spółki PL.2012. Dzięki temu, że Miasto Ząbki znalazło się na tej prestiżowej liście, umożliwi to stosowanie ułatwień i uproszczeń obowiązujących procedur, w szczególności administracyjnych oraz bankowych.

Nadmienię, że jeszcze trzy lata temu, niewiele osób wierzyło że Nasze Miasto znajdzie się na liście tych ośrodków. Wiele innych kandydatów odpadło w przedbiegach, wiele wykruszyło się w między czasie, nie było łatwo ale jesteśmy wraz ze zgłoszonym przez nas hotelem w Zielonce. Nie oznacza to automatycznie, że jakaś prestiżowa drużyna do nas na pewno przyjedzie, do tego jeszcze długa droga. Nawet jak odpadniemy to nie wstyd. Nadmienię, że ostateczna decyzja należy do samej drużyny.

Przy ubieganiu się o miejsce na tej prestiżowej liście, naszą intencją było pozyskiwanie środków. Chociaż samo bycie na liście nic nie gwarantuje, to jednak może powodować lepszą ocenę innych wniosków (np. drogowych, basen itp.). Zatem Euro2012 nie jest dla nas celem samym w sobie, jest również narzędziem do osiągnięcia innych celów ;) Nie mniej jednak, byłoby niesamowicie budującym wydarzeniem, gdyby Ząbki miały swój udział w mistrzostwach.

Nie ukrywam, że budowana trybuna główna byłaby właśnie tym obiektem, który będzie służył również dla ewentualnych piłkarzy grających w trakcie mistrzostw. Inwestycja ta jest jednak tak projektowana, by służyła głównie wszystkim mieszkańcom Ząbek, również tym, którzy nie grają w piłkę nożną.

Bycie ośrodkiem rekomendowanym jako centrum pobytowym dla Euro 2012 to także zobowiązania jak chociaż: – obowiązek przekazywać wszelkich informacji zw. z ich działalnością na prośbę PL.2012, czy poddawanie się kontrolom organizowanym również przez tą dedykowaną spółkę.

Komentarze

komentarzy