Chodźcie z nami Norwidowcami

Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie w ramach działaj Lokalnie w 2007 roku opracowało i wdrożyło w życie projekt pt. ?Chodźcie z nami Norwidowcami”. Celem programu była integracja środowiska lokalnego, popularyzacja wśród młodzieży kultury, historii i języka Mazowsza oraz wielkiego poety C. K. Norwida w regionie.
Młodzież realizowała liczne przedsięwzięcia związane z projektem. Między innymi podczas Inauguracji Światowych Dni Poezji w Warszawie.

Młodzież przygotowała oprawę muzyczną, recytowała lub odczytywała fragmenty nagrodzonych dzieł. Podczas forum dyskusyjnego ?Gdybym był Starostą” , Starosta . M. Urmanowski zarysował projekt zmian jakie chciałby wprowadzić w gospodarce oraz infrastrukturze regionu.

Młodzież przedstawiła swoją wizję przyszłości powiatu i podjęła dialog z gościem dotyczący potrzeb intelektualnych i kulturalnych.
Rozwijając działalność popularyzującą wiedzę regionalną przygotowaliśmy sesję popularno – naukową ?Radzymin i jego mieszkańcy”.

Realizacją założenia aktywizacji młodzieży oraz rozwijania talentów artystycznych w środowisku lokalnym były wykonane prace w ramach działalności Federacji Szkół Norwidowskich w Polsce.

Uczniowie, nauczyciele, absolwenci i ?przyjaciele” naszej szkoły przygotowali 13 czerwca IV Warsztaty literacko – plastyczne ?Mazowieckie drogi Norwida” w Dębinkach, na które złożyły się: Plener Malarski, Konkurs Krasomówczy oraz wystawa poplenerowa i spotkanie integracyjne.

Inspirując uczniów do pracy społecznej kontynuowaliśmy współpracę z opiekunami Domu Dziecka w Dębinkach.

Realizując projekt zwiększyliśmy zainteresowanie mieszkańców sprawami młodzieży, uświadomiliśmy również poprzez warsztaty, plenery czy spotkania, jak ważne dla poczucia własnej tożsamości są nasze korzenie, nasza historia, spuścizna wybitnych twórców tj. C.K. Norwida.

Współpracując z Domem Dziecka w Dąbrówce uwrażliwiliśmy społecznie dużą grupę uczniów, ucząc ich dostrzegania potrzeb innych ludzi, kształtując postawę empatii, nawyk pracy społecznej i dzielenia się z innymi.

Młodzież mogła pogłębić również swoje umiejętności społeczne, znaleźć w sobie cechy przywódcze lub organizatorskie kierując pracą swoich rówieśników.

Wiele działań w projekcie inicjowanych było przez uczniów i było dla nich lekcją samorządności i odpowiedzialności.

Koordynator projektu
Edyta Zielonka