Co słychać w Młodzieżowym Klubie Wolontariatu „Na Przekór”?

W szkolnym wolontariacie aktualnie pracuje „na stałe”, 97 uczniów z trzech szkół, działających pod szyldem Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Pawła II (ponad połowa to uczniowie szkoły podstawowej). Można nas spotkać w 12 instytucjach i organizacjach gdzie wolontariusze spotykają się z podopiecznymi raz w tygodniu.

Pracujemy w pięciu przedszkolach, dwóch szkołach, w Oratorium przy Kościele M B Cz, w Fundacji „Słyszę, Mówię, Czuję”, w Ośrodku Stacjonarnej Opieki Medycznej „PULMO”, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Mazowieckim Forum Biznesu, Kultury i Nauki.
Zajmujemy się dziećmi i młodzieżą ( również niepełnosprawną), osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Wolontariusze na pierwszym miejscu stawiają jednak pracę
z dziećmi, dlatego już we wrześniu w zaprzyjaźnionych przedszkolach kończymy rekrutację. Osoby starsze, niepełnosprawne również mają sporą grupę
Akcyjnie współpracujemy również ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość” WiN, z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, z Parafią MBCz.
Zasadą naszego wolontariatu jest angażowanie jak największej liczby uczniów do czynienia dobra, rozdawania radości i optymizmu. Więc nie tylko wolontariusze, ale i wszyscy uczniowie szkoły mogą zgłaszać się do akcji (jednorazowych lub stałych) organizowanych w Klubie. Jak ogromną popularnością cieszą się takie formy niesienia pomocy, może świadczyć fakt, że po ukazaniu się ogłoszenia wystarczy kilka godzin, aby zabrakło miejsc dla chętnych.
Przykłady działań akcyjnych:
w październiku i grudniu świąteczna zbiórka żywności (Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej);udział w miejskich obchodach Stulecia Niepodległej (40 uczniów – śpiewanie hymnu);sprzątanie grobów (wspólnie z OPS); Bal Seniora (OPS); obsługa konferencji „Chrońmy dzieci przed przemocą”, gdzie gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska (mamy wspólne zdjęcie); Wigilia dla Mieszkańców; Mikołajki w MDK; szkolna akcja Serduszko (świąteczne paczki dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (współpraca z parafią); ” Kreatywne soboty” akcja prowadzona przez Leroy Merlin; niezmiennie korki dla Jasia Muzyczaka, w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”; zbiórka środków czystości, w ramach akcji Caritas „Torba pełna miłości”.
Co roku włącza się w pomaganie ok. stu uczniów oraz drugie tyle ochotników. Jest to dowód na to, że uczymy ich szacunku dla osób chorych i niepełnosprawnych, wpływamy na zmianę postrzegania drugiego człowieka oraz kierujemy uwagę na problemy wokół nich. Wierzę, że dzięki działaniom kreowanym przez szkołę i stwarzaniu młodym ludziom możliwości poszerzania horyzontów poza własne ”ja” wychowamy wielu wartościowych, empatycznych i życzliwych dorosłych.

Maria Wytrykowska – Wolontariusz MKW „Na Przekór”

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.