Czas na gminy wiejskie

Coraz większe zainteresowanie inwestorów tereniami w naszym powiecie obliguje dodatkowo samorządy do poprawy infrastruktury. Dobiega końca budowa kanalizacji w Klembowie. Przed Poświętnem wyzwanie związane z budową wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Gminy wiejskie Poświętne i Klembów, sąsiadujące z Gminą Wołomin odwiedził kilka dni temu radny Sejmiku Mazowieckiego Janusz Piechociński. Usłyszał z jakimi problemami borykają się oba samorządy. – W naszym niewielkim budżecie (plan dochodów na 2007 rok to kwota około 10,5 miliona złotych) około 70 % rocznych dochodów pochłania utrzymanie oświaty. Jeśli chcemy inwestować, to musimy starać się o dofinansowanie z zewnątrz ? mówili radni i wójt Poświętnego.
W Poświętnem i należących do Gminy 28 sołectwach mieszka zaledwie ok. 6000 osób.  Gmina ze względu na zasoby gruntów i bliskość stolicy coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań inwestorów. Wydaje się więc, że jednym z ważniejszych zadań stojących przed tym samorządem, jest skierowanie wysiłku inwestycyjnego na budowę infrastruktury, głównie zaś wodociągów i stacji uzdatniania wody. Czy uda się na ten cel znaleźć środki i zrozumienie u radnych i mieszkańców?
W Klembowie budowa infrastruktury jest znacznie zaawansowana. Gminie udało się zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Woli Rasztowskiej oraz pozyskać wysoką dotację na budowę oczyszczalni ścieków łącznie z kanalizacją dla miejscowości Klembów, Ostrówek, Lipka. Oczyszczalnia jest już gotowa, a budowa kanalizacji dobiega końca. – Po 19 sierpnia zaczynamy przyłącza – mówi Kazimierz Rakowski, wójt Klembowa. Rakowski nie kryje irytacji opowiadając o perypetiach z urzędami podczas realizacji projektu. – Trudno sobie to wyobrazić, jak nam, samorządowcom utrudniane jest życie ? podkreśla.
Od władz Mazowsza płyną sygnały, że ma być lepiej, że będą prostsze zasady. – Czekamy na to z niecierpliwością. Obowiązujace przepisy są często ze sobą sprzeczne ? podkreśla wójt Klembowa.
– Takich spotkań, jak to ostatnie z Januszem Piechocińskim, potrzeba jest znacznie więcej. Takie rozmowy nam samorządowcom, dają bardzo dużo. Tak dużo dzieje się w kwestii zmian w przepisach, zmieniają się ludzie… Radny Piechociński jest taką osobą, która zawsze potrafi wysłuchać naszych problemów, ale też potrafi doradzić. Zawsze też służy swoją fachową wiedzą. Gdyby w polityce było więcej takich osób nie mielibyśmy tego, co dziś się dzieje w naszym kraju ? uważa Kazimierz Rakowski. 
Obserwując to, co dzieje się w Klembowie, można spodziewać się, że i tu zaczyna się boom inwestycyjny. Grunty w granicach gminy interesują potencjalnych inwestorów. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów ok. 50% terenów przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe i rekreację. Czyżby nadchodził czas na rozwój gmin wiejskich naszego powiatu?                        

 

Teresa Urbanowska