Czas zmian w WSWMiR

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej (WSWMiR) działa od 5 lat. W rozpoczynającym się w październiku roku akademickim nowym rektorem szkoły będzie doc. dr Janusz Kowalski, który sprawował tę funkcję w okresie, gdy szkoła mieściła się w Bielsku Podlaskim. W Wołominie szkoła działa drugi rok. 1 października do nauki przystąpi około 200 studentów.

– Co przekonało kandydatów do podjęcia studiów na waszej uczelni?

– Po pierwsze, kandydaci wybierali naszą uczelnię, ponieważ jest ona blisko miejsca zamieszkania i nie trzeba tracić czasu na dojazdy do Warszawy. Po drugie istotnym powodem wyboru było niskie czesne. Np. opłata za semestr w Instytucie Anglistyki WSWMiR jest najniższa w Warszawie i okolicach, co myślę, jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Wynosi ona 1800 zł za semestr. Podobnie jest w Instytucie Ekonomii WSWMiR. Na uczelnię przyciąga również nasza kadra.

– Co wyróżnia kadrę Waszej uczelni?

– W tej chwili kadra WSWMiR to nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz ośrodków akademickich z Rosji i Białorusi. W naszej uczelni wykładają między innymi: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Klemens Białecki, prof. Andrzej Sokołowski, obecny prorektor Uniwersytetu w Grodnie prof. Ivan Burlyka. Jak widać posiadamy świetnie wykwalifikowaną kadrę, która już czeka na studentów, a zapisy trwają do końca października.

– Jakie kierunki kształcenia proponujecie?

– W ofercie mamy kierunki takie jak filologia rosyjska, iberystyka oraz arabistyka. A od nowego roku akademickiego w WSWMiR rusza nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich ? psychologia. Wniosek już złożyliśmy. Kiedy zostanie on pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Akredytacyjną, to od semestru letniego w naszej szkole można będzie studiować psychologię. Zainteresowanie tym kierunkiem jest bardzo duże, umożliwia on bowiem dostęp do atrakcyjnego zawodu psychologia.

– Przeczytałam na waszej stronie internetowej o Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Czy nowi słuchaczy tego Studium rozpoczynają naukę również w październiku?

– Tak. Zajęcia Studium ruszają 5 października. Słuchaczami Studium są młodzi ludzie z Bliskiego Wschodu, t.j. Palestyny, Jordanii, Egiptu i innych krajów. Naszym zadaniem jest przygotowanie ich do studiów w Polsce. Chciałbym podkreślić, że obecnie w Polsce studiuje najmniejsza w Europie liczba studentów-obcokrajowców ? około 8 tysięcy. Dla porównania w Czechach prawie 10 razy więcej. Taki stan będzie prowadził do nieuchronnej marginalizacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie. Według mnie jedną z przyczyn faktu małej liczby studentów-obcokrajowców oprócz niedostatecznej promocji Polski za granicą jest nierozsądna polityka wizowa. Odmawia się bowiem wydawania wiz młodym kandydatom z dobrymi wynikami na maturze, którzy chcą przyjechać na studia do Polski. Ten problem chcemy poruszyć na najbliższym zgromadzeniu Konferencji Rektorów w Szczecinie.

– Przeczytałam w jednym z wywiadów z Pańskim poprzednikiem, że chcecie angażować się w życie społeczne Wołomina. Na czym to zaangażowanie polega?

– Jednym z podstawowych zadań naszej uczelni jest wspieranie społeczności Wołomina i okolic. Chcemy wspomagać naszą kadrą naukową Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Chcemy by ze zbiorów naszej biblioteki mogli korzystać miejscowi naukowcy i doktoranci. Chcemy wreszcie by uczelnia pełniła rolę ośrodka inicjującego lokalny rozwój.

Emilia Chąchira