Czy Radzymin tonie w długach?

Od pewnego czasu coraz głośniej robi się na temat trudności finansowych radzymińskiego samorządu. Czyżby nad Gminę Radzymin nadciągnęły przysłowiowe czarne chmury? Z apelem o merytoryczną dyskusję nad gminnymi finansami zwraca się do samorządowców radna Halina Bonecka.

Przed wyborami mówiło się, że stan finansów Gminy Radzymin jest katastrofalny, na co Pan Burmistrz i Pani Skarbnik oficjalnie odpowiadali (w prasie), że to tylko propaganda przedwyborcza, że wcale nie jest tak źle. Komu należało uwierzyć okazuje się teraz, chociaż pierwsze zwiastuny trudnej sytuacji finansowej Gminy pojawiły się przed uchwaleniem budżetu Gminy. Otóż Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) negatywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok, co skrzętnie chciała ukryć Pani Skarbnik utrudniając dostęp do rzeczonego pisma. Po zmianach projektu budżetu i zapewnieniach Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, że projekt został dostosowany do zaleceń RIO, Rada Miejska uchwaliła budżet na 2011 rok. Rada uchwaliła wówczas również Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) (art. 226 ? 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ? ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.). Zgodnie z art. 243 ustawy Rada nie może uchwalić budżetu, jeżeli nie będzie zachowana relacja, o której mowa w cytowanym artykule ustawy o finansach publicznych. Oczywiście ze strony Pani Skarbnik padły zapewnienia, że relacja jest zachowana i Rada może przyjąć uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie WPF. I jak się wkrótce okazało były to zapewnienia, delikatnie mówiąc, nieprawdziwe. Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że uchwała w sprawie WPF jest niezgodna z prawem, zatem nieważna. Tym razem Pani Skarbnik również miała zamiar zachować tę informację w tajemnicy przed radnymi.
Z powyższego wynika, że przygotowanie tych dwóch, najistotniejszych projektów uchwał przez organ wykonawczy (Burmistrza Radzymina) pozostawia wiele do życzenia, a zapewnienia przedstawicieli władz wykonawczych Radzymina okazują się niewiele warte.
Dużym obciążeniem dla tegorocznego budżetu były także zobowiązania z 2010 roku, które należało uregulować z dochodów tego roku, co dodatkowo pogorszyło kondycję finansową Gminy. Zobowiązania z roku ubiegłego przekroczyły kwotę 2,4 mln złotych! (a może więcej?).
Nie tak długo trzeba było czekać na dalsze zwiastuny fatalnej kondycji finansów Gminy ? i oto przedszkola niepubliczne nie otrzymują należnej im dotacji ? zaległość dotyczy 3 miesięcy. Zgodnie z art. 90 ust. 4e ustawy o systemie oświaty, przedszkole niepubliczne otrzymuje dotację w 12 równych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola.
Nieprzekazanie dotacji przedszkolom niepublicznym w ww. terminie to naruszenie ustawy o systemie oświaty i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podlegające karze, oczywiście pod warunkiem skierowania powiadomienia do odpowiednich organów.
Brak środków w kasie Gminy na bieżące wydatki powoduje niepłacenie wymagalnych zobowiązań Gminy ? przewoźnikom nie płaci się za usługi, nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, brakuje środków na pozostałe bieżące wydatki Gminy.
Czy to nie są  zwiastuny zbliżającego się bankructwa Gminy Radzymin?
Jako radna pełniąca ten mandat po raz pierwszy (również jako ekonomista) jestem głęboko zaniepokojona taką sytuacją finansową naszej Gminy.
Zadaję sobie pytanie, czy można było coś zrobić, aby uniknąć obecnej sytuacji?
Oczywiście można było uchwalić mniejsze wydatki na 2011 rok! Ale niestety zdecydowana większość wydatków 2011 roku jest konsekwencją wcześniej podjętych decyzji!  Bo tak naprawdę działania należało podjąć już dużo wcześniej, aby nie dopuścić do takiego stanu rzeczy. Już kilka lat temu należało realistycznie, racjonalnie i odpowiedzialnie planować dochody i adekwatnie do tych dochodów wydatki. Życzeniowe traktowanie budżetu tak się kończy!
Należało nie zadłużać Gminy do granic określonych prawem. Należało przewidywać skutki finansowe podejmowanych inwestycji. Należało właściwie planować kolejne budżety Gminy, mając na uwadze konsekwencje podejmowanych zadań.
Oczywiście uchwałę budżetową podejmuje Rada, ale wyłączną kompetencją Burmistrza jest przygotowanie projektu tej uchwały (art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) i żeby była jasność – Rada (organ stanowiący) ma ograniczone, właśnie przedmiotową ustawą, możliwości dokonywania zmian w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały (art. 240 ustawy).
Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że to skutki błędów przeszłości, ale takie ?biadolenie? niewiele pomoże, dlatego uważam, że Rada powinna przeprowadzić poważną debatę nad stanem finansów Gminy, na podstawie rzetelnie przygotowanych materiałów (tylko kto te materiały przygotuje?). Należy niezwłocznie rozważyć możliwości pozyskania większych dochodów, odważnie i odpowiedzialnie przedstawiając społeczeństwu obecną sytuację finansową.
I tak jak mówiłam przed wyborami, tak powtórzę i teraz: Radzyminowi jest potrzebna pozytywistyczna praca u podstaw, a nie kwieciste przemowy i obietnice! Mydlenie oczu już nie wystarczy! Nie można dalej słuchać popisów oratorskich, od tego pieniędzy w Gminie nie przybędzie. Jeżeli społeczeństwo pozna prawdę o stanie finansów Gminy, to łatwiej zrozumie podejmowane działania, co nie oznacza, że w pełni je zaaprobuje. Jako odpowiedzialni radni, którym zaufali wyborcy, musimy nareszcie zacząć mówić ?otwartym tekstem?.

3 przemyślenia nt. „Czy Radzymin tonie w długach?

  1. Żeby się tylko nie okazało, że ta banda nieudaczników podniesie nam teraz podatki aby pokryć zrobioną przez siebie dziurę budżetową!!!

    Może ktoś za to przypomni ile i jakich firm jest zwolnionych z podatków?

  2. a w sobote kolejne pochlaj party z okazji „rocznicy katastrofy smolenskiej”, ktora bedzie obchodzona u nas 16 kwietnia, co jest chore… nie ma pieniedzy na pensje dla nauczycieli, a na imprezy zawsze sie znajda, a jak wiadomo na tych imprezach co sam widzialem na wlasne oczy wodki nie brakuje…

  3. Czas najwyższy,żeby radni zaczęli myśleć nad czym głosują…i przygotowywali się do sesji.Jak się rozejrzy, to pieniądze się na pewno znajdą. Kogo w ostatnich latach zwolniono z podatków? – chodzi o te duże sumy, czyj tam jest podpis.. Wydzierżawić salę koncertową. Przyjrzeć się etatom, które tam są… Obniżyć pensje burmistrzów, i innych dyrektorów… Nie dokładać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Podobno 1,5 mln w ub.r.Przed przekształceniem ten zakład był w dobrej kondycji finansowej… Kto jest tam w zarządzie?

Możliwość komentowania jest wyłączona.