Dąbrówka >> Dzień Dawcy Szpiku.

W niedzielę, 24 stycznia 2016 r., odbyła się akcja pod nazwą „Dzień Dawcy Szpiku w Dąbrówce”. Celem akcji była rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych lub szpiku kostnego.

Z każdym zarejestrowanym potencjalnym dawcą wzrasta dla chorych szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego, a tym samym pokonanie raka krwi. Pacjent chorujący na raka krwi dostaje szansę na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepienia komórek macierzystych od zgodnego genetycznie dawcy. Podczas akcji w Dąbrówce zarejestrowały się 74 osoby.  Akcja rejestracji została zorganizowana za zgodą Wójta Gminy Dąbrówka Pana Radosława Korzeniewskiego przez Fundację DKMS Polska. Do organizacji akcji zaangażowali się pracownicy i dyrektorzy: Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce i Publicznego Gimnazjum im. Księdza Ignacego Skorupki w Józefowie. Dziękujemy za pomoc organizacyjną Pani Renacie Rafie, Koordynatorce ds. rekrutacji dawców i wolontariuszkom spoza gminy: Pani Natalii Kucharskiej, Pani Elżbiecie Kłosowskiej i Pani Annie Kłosowskiej, a także z naszej gminy: Pani Annie Królik, Pani Grażynie Kaszuba, Panu Arkadiuszowi Wójcikowi, Pani Urszuli Przetackiej, Panu Rafałowi Skwarskiemu i Panu Tomaszowi Skwarskiemu.  Dziękujemy również wszystkim tym osobom, które w dniu rejestracji finansowo wsparły działalność Fundacji DKMS. W imieniu organizatorów, szczególne podziękowania i wyrazy uznania składamy młodzieży gimnazjalnej działającej w szkolnych wolontariatach oraz ich opiekunom, którzy w dniu akcji aktywnie uczestniczyli w rejestracji.  W dniu akcji wolontariusze prowadzili symboliczną sprzedaż własnoręcznie wykonanych prac. Uzyskana w ten sposób kwota 276 zł została przekazana na rzecz Fundacji DKMS.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.