Rodzina 500+ w Kobyłce

Zapytaliśmy władze samorządowe Kobyłki jak wyglądają przygotowania do wdrażania programu Rodzina 500+. Otrzymaliśmy odpowiedź przygotowaną przez Sekretarz Gminy Kobyłka…

Według danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Kobyłka było 4933 dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. Nie posiadamy wiedzy jaki odsetek tych dzieci będzie uprawniony do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+.
Sprawna realizacja tak dużego zadania wymaga dostosowania i wyposażenia nowego stanowiska pracy, zatrudnienia dodatkowej osoby oraz wprowadzenia reorganizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce tak, by realizacja zadania 500 + nie powodowała nieprawidłowości w wykonywaniu bieżących zadań pomocy społecznej  i nie naruszała norm zatrudnienia pracowników socjalnych. Konieczne również będzie zapewnienie przeszkolenia wszystkich pracowników, którzy bezpośrednio będą realizować to zadanie.
W Naszym mieście realizacją zadania „świadczenie wychowawcze 500 plus” będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce Dział Świadczeń Rodzinnych wejście od ul. Ks. Marmo 20.
W celu usprawnienia przyjmowania wniosków OPS w Kobyłce zamierza wydłużyć godziny urzędowania w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku – w każdy poniedziałek pracownicy będą przyjmować wnioski mieszkańców w godzinach od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo dla mieszkańców, którzy z różnych względów nie będą mogli w ciągu tygodnia złożyć wymaganych dokumentów, w kwietniu 2016 roku OPS będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8.00-15.00
Planowane jest również uruchomienie  dodatkowego punktu wydawania i przyjmowania wniosków w budynku Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1, w zależności od potrzeb i zainteresowania mieszkańców.
Druki wniosków będzie można składać również drogą elektroniczną poprzez system Emp@tia pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego.
Wszelkie informacje i druki, dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego 500+ będą na bieżąco  umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce ops.kobylka@interia.pl. Dodatkowe wyjaśnienia będą udzielane pod numerem telefonu 22/763-42-61/62 w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Kobyłce.
Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.
W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł.
Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.