Dąbrówka ma liczne walory turystycznych

O podsumowaniu tegorocznych inwestycji, planach na 2016 rok oraz o działaniach na polu oświaty i znaczeniu turystyki dla gminy z Radosławem Korzeniewskim, wójtem Gminy Dąbrówka rozmawia Teresa Urbanowska.

korzeniewski

? Czym charakteryzuje się tegoroczny budżet Dąbrówki
– Tegoroczny budżet Gminy jest zbilansowany, dostosowany do potrzeb Gminy w zakresie szeroko rozumianego rozwoju oraz zapewnienia mieszkańcom warunków umożliwiających dogodne warunki egzystencji, pracy i nauki. Główny nacisk położony jest na zrównoważony rozwój Gminy z najważniejszych inwestycji chciałbym wyliczyć: – budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z oświetleniem, – budowę wodociągów, – budowę i modernizację dróg w miejscowości: Karpin i Stanisławów, – rozbudowę Zespołu Szkół w Józefowie, – budowę chodnika w Dręszewie i Trojanach, – modernizację oczyszczalni ścieków, – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,  – budowę siłowni na świeżym powietrzu w Dąbrówce.
? Jaki procent przyszłorocznego budżetu chce Pan przeznaczyć na inwestycje?
– Na inwestycje w budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 6,1 mln zł, co stanowi 19,8% wszystkich wydatków.
?  Co wśród tych inwestycji jest dla Pana priorytetem?
? Najważniejszym zadaniem w 2016 r. będzie: – zwodociągowanie 9 miejscowości, – wykorzystanie środków unijnych z PROW i RPO na budowę ciągów komunikacyjno ? pieszych, – zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w  4 sołectwach wraz z projektem rozbudowy oczyszczalni, – budowa oczyszczalni przydomowych, – modernizacja boiska gminnego, – budowa boiska wielofunkcyjnego w Guzowatce, – modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na oświetlenie  LED ).
? Podczas jednej z naszych rozmów powiedział Pan jak ważne dla Pana są szkoły. Czy w 2016 roku znajdzie to odbicie w budżecie jako inwestycje czy może w jakiejś formie specjalnych działań?
? Inwestowanie w oświatę, w kształcenie naszych najmłodszych mieszkańców było dla mnie zawsze priorytetem. Dobrze wykształceni mieszkańcy są źródłem dobrobytu gminy. Dlatego też zwracam szczególną uwagę na nowoczesne wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt multimedialny, audiowizualny i sportowy. Doposażamy i poprawiamy bazę sportową (budujemy boiska wielofunkcyjne, place zabaw). Tworzymy jak najlepsze warunki lokalowe dla uczniów, modernizujemy i rozbudowujemy budynki oświatowe. Stwarzamy sprzyjające warunki nie tylko dla indywidualizacji procesu nauczania ale też poprawiamy bezpieczeństwo uczniów. Mamy przygotowane koncepcje na rozbudowę dwóch szkół w Wszeborach i Dąbrówce. W 2016 r. zaplanowano środki na wykonanie projektów rozbudowy tych szkół. Ich realizacja zależy od tego czy nowy rząd wprowadzi reformę szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów.
? Jakiś czas temu rozmawialiśmy również o tym, że chciałby Pan wykorzystać potencjał turystyczny Gminy Dąbrówka. Czy coś w związku z tym planuje Pan zrobić w przyszłym roku?
? Jesteśmy w trakcie tworzenia koncepcji szlaków turystycznych, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. Jesteśmy atrakcyjną Gminą nie tylko z powodu bliskości Warszawy i wygodnego dojazdu ale głównie z powodów posiadanych walorów turystyczno krajoznawczych, rzeka Bug, piękne krajobrazy, urozmaicony świat roślinny i zwierzęcy oraz czyste, nieskażone środowisko stanowią bogactwo naszego terenu. Przygotowaliśmy szereg imprez kulturalnych, które nie tylko integrują mieszkańców naszej Gminy, ale mają również na celu zainteresowanie Gminą mieszkańców z poza terenu. W 2016 roku duży nacisk położymy na promocję Gminy bowiem to również będzie miało znaczenie w kontekście turystyki.

Jedno przemyślenie nt. „Dąbrówka ma liczne walory turystycznych

  1. Wytwórnia meblowych paneli, wielki bunker megapiekani Europol z nocnymi hałasami, hałasliwa S8 do Wyszkowa, MEP Małopole z tirowskiem, druga stacja benzynowa z tirowiskiem, magazyny TIRów Man, jakaś wytwórnia jakichś elementów , magazyn Volvo – wszystko w jednej , „cichej” wiejskiej okolicy – to także niewątpliwe atrakcje turystyczne gminy Dąbrówka. A ponoć będzie ich więcej, bo wzdłuż S8 jeszcze jest co sprzedać. Za cenę „czystego” powietrza i „spokojnej” okolicy….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.