Dariusz Kiliszek: Ubezpieczenia domów i mieszkań

Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie nie jest magicznym zaklęciem, po którego wykupieniu, określone nieszczęśliwe zdarzenie nigdy nie będzie miało miejsca. Jeśli jednak to nieszczęście przytrafi się, to zwykle niesie za sobą skutki finansowe. Te finansowe skutki w znakomitej większości pozwala pokryć ubezpieczenie.
Ubezpieczenie mieszkania lub domu jest ochroną finansową w przypadku nagłej i niespodziewanej utraty, zniszczeń lub uszkodzeń domu czy mieszkania, a także wyposażenia czy dobytku, które w nim się znajduje. Zwykle dom czy mieszkanie jest dorobkiem całego życia, tak więc warto poświęcić trochę czasu, aby właściwie zabezpieczyć swoje mienie. Zakres ubezpieczenia zależy od towarzystwa ubezpieczeń, dlatego bezwzględnie należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed zawarciem umowy. Przygotowując się do zawarcia polisy powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, tak aby właściwie dopasować swoje oczekiwania do zakresu polisy i jej ceny. Pierwsze trzy, podstawowe pytania, są następujące:
Od jakich zdarzeń, chcemy ubezpieczyć swój majątek? Do wyboru mamy szereg zdarzeń losowych ? trzeba sprawdzić jakie są zawarte w proponowanym zakresie ? pożar, zalanie, dym i sadza, wybuch, grad, huragan, uderzenie pioruna, przepięcia, upadek drzew i masztów, uderzenie pojazdu czy statku powietrznego i inne. Osobnym zagrożeniem jest kradzież z włamaniem. Czy może potrzebujemy ubezpieczyć się od rabunku czy kradzieży zwykłej? Wszystkie powyższe przyczyny szkód nazywamy tzw. ryzykami nazwanymi, tj. ochrona świadczona jest dokładnie od tego, co jest wyszczególnione. Innym rodzajem ubezpieczenia majątku są ubezpieczenia od tzw. wszystkich ryzyk. Oznacza to, że ochrona obejmuje każde zdarzenie, oprócz tych, które są wymienione w wyłączeniach. Dla przykładu – dzikie zwierzęta (kuny) niszczą ocieplenie poddasza. Działania zwierząt  w ryzykach nazwanych nie są wymienione, a w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk nie ma ich w wyłączeniach, tak więc w pierwszym przypadku odszkodowania nie ma, a w drugim jest.
Co dokładnie chcemy ubezpieczyć? Konstrukcje polis dzielą zwykle nasz majątek na poszczególne elementy składowe ? zwykle na dom, stałe elementy i ruchomości. Dom to fundamenty, mury, dach, ściany działowe, elewacje, izolacje itp. Stałe elementy zawierają wszelkie instalacje techniczne, meble wbudowane, zabudowy wewnętrzne, tynki wewnętrzne, okładziny ścian i podłóg itp. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy w proponowanej polisie  dom ubezpieczany będzie wraz ze stałymi elementami. Ruchomości to wszelkiego rodzaju wyposażenie i rzeczy osobiste ? meble, sprzęt RTV/AGD, laptopy, ubrania, przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego, itp.
Na jakie sumy ubezpieczymy majątek, jakiego odszkodowania oczekujemy? Czy odszkodowanie z polisy pozwoli na całkowitą odbudowę domu lub zakup mieszkania, gdyby doszło do zupełnego jego zniszczenia (np. w pożarze). Jaka jest wartość mieszkania? Ile kosztowałoby powtórne wybudowanie takiego samego domu? Ile trzeba mieć środków, aby jeszcze raz kupić wyposażenie? Przy ubezpieczeniu domu czy wyposażenia należy mieć świadomość różnicy pomiędzy wartością odtworzeniową (nową) majątku, a rzeczywistą (z potrąceniem zużycia technicznego). Warto spisać swoje mienie, aby oszacować, na jaką sumę ubezpieczyć ruchomości domowe.
Kiedy już odpowiemy sobie na powyższe, podstawowe pytania, przyjrzyjmy się pozostałym elementom składowym naszego ubezpieczenia.
Pozostałe przedmioty ubezpieczenia. Czy chcemy ubezpieczać: pomieszczenia przynależne (piwnice, garaże), albo budynki gospodarcze, obiekty małej architektury (altany, lampy ogrodowe, posągi, wodotryski, baseny, korty), dzieła sztuki, antyki, zewnętrzne elementy budynku (anteny, rynny, panele solarne etc.)?
Dodatkowe elementy ubezpieczenia. Czy potrzebujemy szczególnej ochrony?
Koszty poszukiwania przyczyny szkody – obejmują robociznę i materiały niezbędne do identyfikacji i dotarcia do uszkodzonego elementu oraz do usunięcia skutków tych działań (przywrócenia stanu sprzed poszukiwań).
Przepięcia ? szkody powstałe wskutek przepięcia ? czy to w mieszkaniu (urządzenia techniczne), czy w ruchomościach (sprzęt RTV). Ważne jest określenie przyczyny przepięć ? czy spowodowane uderzeniem pioruna czy też zmianami w sieci energetycznej?
Ubezpieczenie ogrodzenia ? od zdarzeń losowych, wandalizmu, kradzieży elementów ogrodzenia.
Wandalizm ? umyślne uszkodzenie mienia, również podczas usiłowania kradzieży.
Oszklenia ? uszkodzenie lub zbicie szyb, części szklanych mebli, szyb kominkowych, płyt grzewczych, luster, okładzin szklanych lub ceramicznych ścian.
Ubezpieczenie bagażu ? ubezpieczenie przedmiotów osobistych od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
Assistance ? różnego rodzaju pomoc w nagłych przypadkach ? pomoc specjalisty, pomoc medyczna, lokal zastępczy.
Zabezpieczenia. Fakt posiadania ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia od troski o własne mienie. Sami powinniśmy dba
o dobre zabezpieczenia antywłamaniowe domu lub mieszkania. Każda własność powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym. Nie warto zaniedbywać okresowych konserwacji oraz przeglądów, na przykład: instalacji kominowej, gazowej, elektrycznej, wodnej czy alarmowej.
Wyłączenia. Bezwzględnie należy sprawdzić w ogólnych warunkach, w jakich sytuacjach nasza polisa nie będzie chronić naszego mienia.
Odpowiedzialność cywilna.
Czy jest możliwe, abyś zalał mieszkanie sąsiada, Twoje drzewo upadło na czyjś samochód, ktoś złamał nogę przed Twoja nieodśnieżoną posesją, Twój pies pogryzł na ulicy przechodnia lub Twoje dziecko wybiło piłką szybę sąsiada? Pamiętaj, że za to wszystko możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów szkody. Jeżeli ktoś dozna poważnego uszkodzenia ciała i konieczna będzie rehabilitacja, możesz być zobowiązany do wypłaty mu świadczenia, a nawet dożywotniej renty. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome swoich praw. Są dwa wyjścia: szkody pokrywamy albo z własnych środków, albo z ubezpieczenia.
Na koniec jeszcze raz ? gorąco polecam zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia ? szczególną uwagę zwrócić na definicje, zakres i wyłączenia, a wątpliwości wyjaśniać ze swoim agentem. Wszystkim życzę, aby posiadając dobre ubezpieczania spali spokojnie i jednocześnie nigdy nie musieli korzystać ze swoich polis.

 

Autor jest właścicielem Agencji Ubezpieczeń IDEM. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz sprzedaż polis prowadzona jest w lokalach
w Wołominie przy Wileńskiej 36a (534-654-970) oraz w Pruszkowie przy Prusa 35a/20 i Dobrej 21.
Agencja IDEM zapewniając najwyższy standard obsługi i ochrony, została wyróżniona przez Ergo Hestię za wyjątkowe podejście do Klientów. To dla nich powołany został Punkt Standard w Pruszkowie przy ul. Prusa, otwarty w marcu 2016 r, będący 21-ta placówką tego typu
w Polsce. Agencja otrzymała Znak Jakości 2016 Ergo Hestii jako jedna z 44 w kraju.
Agencja IDEM współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeń.
KUPON RABATOWY
Okaziciel niniejszego KUPONU, uprawniony jest do jego wymiany na zniżkę do 20% na zakup nowej polisy mieszkaniowej w Ergo Hestii.
Ważne do wyczerpania puli zniżek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.