Diagnoza usług społecznych na terenie miasta Kobyłka

Diagnoza usług społecznych na terenie miasta Kobyłka

Kobyłkowski Zespół ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pomocy społecznej szkoli się w zakresie wdrożenia ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Najbliższe miesiące poświęcone zostaną na zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców miasta Kobyłka w celu przygotowania planu deinstytucjonalizacji.

Na początku przygotowana zostanie tzw. mała diagnoza, czyli rozpoznanie i zidentyfikowanie działań, jakie są prowadzone dla mieszkańców nie tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty współpracujące i działające w obszarze polityki społecznej.

W późniejszym czasie zostaną zaplanowane usługi, które będą niewątpliwie kontynuacją wielu dotychczas realizowanych działań. Celem zmian jakie ustawodawca wprowadził jest przede wszystkim:

  • zwiększenie lokalnej współpracy na rzecz poszerzenia zakresu i podniesienia jakości świadczonych usług w środowisku,
  • zmiana wizerunku instytucji pomocy społecznej,
  • usługi „szyte na miarę” podyktowane potrzebami samych zainteresowanych
  • wzajemna współpraca międzysektorowa.

To szansa dla mieszkańców Kobyłki, którzy będą odbiorcami usług. A Dla kobyłkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to szansa na wprowadzenie zmian zwiększających efektywność niesionej pomocy i wydobywanie potencjału w samych odbiorcach.

Kluczową rolę pełnić będzie organizator społeczności lokalnych, który działa w środowisku najbliżej mieszkańca, pobudza aktywność i inicjuje działania integrujące społeczność.

Zmiana już się dokonuje. Przykładem są 52 Centra Usług Społecznych, które powstały w Polsce od 2019 roku. Czym szczególnym się zajmują: świadczą usługi rehabilitacyjne, dietetyczne, wolontariat dla seniorów, usługa złotej rączki, zajęcia edukacyjne dla rodziców. CUS- y zlecają świadczenie usług lokalnym wykonawcom, w tym organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej i koordynują udzielanie usług społecznych dla wszystkich mieszkańców danej gminy.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Kobyłka - II tura

Konrad Kostrzewa nowym burmistrzem w Kobyłce

Konrad Kostrzewa został zwycięzcą drugiej tury wyborów na Burmistrza Miasta Kobyłki. Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Kobyłka Kandydat, który uzyskał mandat KOSTRZEWA Konrad Marcin Wyniki [...]
Jeden komentarz
Kobyłka - nieprawdziwe informacje

Kobyłka – nieprawdziwe informacje

W związku z krążącymi i powtarzanymi (zwłaszcza na lokalnych grupach) plotkami i pomówieniami, jakoby w Urzędzie Miasta „siedziała” prokuratura i nic nie można [...]
0 komentarzy
EKobyłka - aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

EKobyłka – aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne. Dzięki aplikacji wiele dostępnych usług, jak np. epodatki, budżet obywatelski, które znajdują się na różnych stronach internetowych będzie [...]
0 komentarzy

Kobyłka – wyniki oceny projektów w III edycji Budżetu Obywatelskiego

W Systemie Budżetu Obywatelskiego zostały opublikowane oceny projektów, przeprowadzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego LINK DO SYSTEMU Od niedopuszczenia projektu do głosowania, zgodnie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.