Dla wspólnego dobra

Andrzej Żelezik –
pełnomocnik burmistrza do spraw kontaktów społecznych w gminie
Wołomin


Wszyscy zdajemy sobie
sprawę z wielkiej roli placówek oświatowych w procesie
wychowania młodych ludzi, i to poczynając od przedszkola, aż po
wyższe uczelnie. Ponieważ to właśnie rodzina, szkoła i kościół
kształtują charakter wchodzącego w życie człowieka. Sprawujący władzę
na każdym poziomie hierarchii muszą starać się o należytą organizację
tej niezwykle ważnej dziedziny.

Oświata zatrudnia
olbrzymią rzeszę wykształconych, pełnych poświęcenia nauczycieli,
którzy poprzez swoją osobowość wywierają wpływ na powierzoną
ich opiece młodzież. Aby mogli należycie wykonywać swoją pracę
istnieje potrzeba zapewnienia im należytych po temu warunków.

W budżecie gminy
Wołomin na dział „Oświata” przeznacza się około 49 %
całych posiadanych środków. Na Burmistrzu i Radzie Miejskiej
spoczywa obowiązek, aby społeczne pieniądze wydać z jak największym
pożytkiem, aby przy ich pomocy zapewnić odpowiedni poziom nauczania i
wychowania młodzieży. By umozliwić kadrze nauczycielskiej
uzupełnianie i pogłębianie wiadomości, nakłady winny być adekwatne do
potrzeb. Sterowanie ich przepływem musi być sprawiedliwe zarówno
w stosunku do szkół miejskich, jak i wiejskich. Sterowanie
takie winno uwzględniać wiele czynników, w tym np. prognozy
demograficzne.

Obiekty oświatowe
wymagają ciągłych remontów, modernizacji, unowocześniania i
usprzętowienia. Tworzony na każdy rok budżet gminy uwzględnia te
potrzeby i to w coraz większym wymiarze. Ważne są jednak również
inne dziedziny życia, a więc służba zdrowia, kultura, pomoc
społeczna, infrastruktura, w tym kanalizacja, wodociągi, oczyszczanie
miasta, oświetlenie ulic, utrzymanie zasobów mieszkaniowych i
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Te wszystkie działy finansowane
są z tego samego budżetu, z tych samych społecznych pieniędzy. Nie
mogą one w żadnej z tych dziedzin rosnąć w sposób
niekontrolowany. Osoby odpowiedzialne za realizację budżetu powinny
stworzyć przejrzysty i jasny system umożliwiający sterowanie rozwojem
gminy. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków
finansowych przez szkoły, przedszkola i placówki
opiekuńczo-wychowawcze, zapewni tworzony w gminie Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Ten system
scentralizowanej obsługi ekonomiczno – administracyjnej placówek
oświatowych zdaje egzamin w coraz większej ilości gmin zbliżonych
rozmiarem i strukturą do naszej gminy. Funkcjonuje on z dobrym
skutkiem w wielu dzielnicach warszawskich jak również w
Zielonce, Radzyminie, Pruszkowie, Legionowie, Serocku, Piasecznie i
Otwocku.

System ten jest tańszy,
gwarantuje prawidłowe i sprawne monitorowanie zadań organu
prowadzącego, związanego z obsługą szkół i przedszkoli.

Dyrekcje szkół
zachowają samorządność a środki przeznaczone do wykorzystania w
poszczególnych placówkach będą mogły być planowane
przed każdym nowym rokiem. Ten system powoduje konieczność wniesienia
wielu innowacji organizacyjnych i kadrowych. Przy odrobinie dobrej
woli i zrozumienia, pozwoli na wykorzystanie w pełni umiejętności i
zaangażowania w wykonywaną pracę nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych, ale stworzy też warunki do zatrudnienia młodych
nauczycieli stażystów, którzy oczekują na sznsę pracy w
placówkach oświatowych Gminy Wołomin.

Wprowadzana
reorganizacja wymaga wiele uwagi i troski o zapewnienie zatrudnienia
osobom, których dotychczasowe miejsce pracy w szkołach ulega
likwidacji. Należy dołożyć wszelkich starań aby wykorzystać
umiejętności tych merytorycznie przygotowanych do pracy ludzi. Mamy
nadzieję, że wprowadzenie systemu rozwieje wiele niejasności
związanych z zarządzaniem oświatą.