Dodatkowe 3 mln z UE na oświatę

Na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w dziedzinie oświaty, edukacji i kultury w Gminie Tłuszcz pozyskano w ostatnim czasie ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. Dotacje na tego typu działania pochodzą głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Tłuszcz wyspecjalizowała się w pozyskiwaniu i realizacji projektów unijnych, przeznaczonych na różnego rodzaju szkolenia skierowane zarówno dla dorosłych, jak i dla uczniów. Kluczowym celem wszelkich realizowanych projektów oświatowych jest stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. – Dzięki temu beneficjenci korzystający z wdrażanych projektów, czyli uczniowie naszych szkół, mają możliwość korzystania z bardzo bogatej oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. To, że mają taką szansę, jest zasługą bardzo dużej aktywności dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz w zakresie pisania projektów unijnych ? podkreśla Krzysztof Białek, burmistrz Tłuszcza.
Łącznie w wymienionych poniżej szkołach na realizowane projekty pozyskano ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. – Nie są to jedyne projekty jakie są w realizacji w naszej gminie ? zaznacza Białek.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu otrzymała 50 tys. zł dofinansowania na projekt ?Bliżej sukcesu?, którego celem jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów tej szkoły
Zespół Szkół w Postoliskach – dofinansowanie ok. 50 000 zł na projekt ?Duży Jan  z małym Jasiem ? wszyscy razem w jednej klasie?. W ramach tego projektu rodzice i ich dzieci wspólnie uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z aerobiku, nauki pływania, obsługi komputera i języka angielskiego.
Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem rozpoczął realizację dwóch projektów ?Bądź kreatywny a zarazem asertywny? oraz ?Bajkolandia?. Pierwszy skierowano do uczniów klasy VI oraz gimnazjalistów. Zadaniem projektu jest promowanie integracji społecznej. W programie projektu znalazły się zajęcia artystyczno ? plastyczne oraz 2 ? dniowy wyjazd integracyjny.
Drugi ? Bajkolandia? skierowany jest do dzieci w wieku od 2-6 lat i ich rodziców. W programie znalazły są zajęcia świetlicowe, których zadaniem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, które nie uczęszczają do przedszkoli. Koszt obu projektów to 98 930 tys. zł.
W Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu już niebawem ruszy projekt pt. ?Zawodowy start?, którego zadaniem jest pomoc uczniom w wyborze przyszłej drogi zawodowej m.in. poprzez udzielenie wskazówek dotyczących wyboru szkoły średniej. Koszt realizacji tego zadania to 708 566 tys. zł
W Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi już wkrótce rozpocznie  się realizacja dwóch projektów: ?Oswajamy naukę? oraz ?Edukacyjny kompas? . Realizacja pierwszego programu rusza od 1 marca br., projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć: psychologiczno ? pedagogicznych oraz dydaktyczno ? wyrównawczych dla uczniów klas podstawowych.
Natomiast program ?Edukacyjny kompas?, będzie realizowany od 1 września br., skierowany jest on do uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Dzięki temu programowi uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć z preorientacji zawodowej, gdzie otrzymają fachową pomoc z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na targi szkolne. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 627 119 tys. zł.
Z kolei od sierpnia 2009 r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy będzie realizowany duży, dwuletni projekt o nazwie: ?Nasze szkoły, szkołami równych szans?. Kwota dofinansowania powyższego projektu to 1 744 570 tys. zł.
W ramach tego projektu uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Tłuszcz będą dodatkowo korzystali z zajęć ponadprogramowych w kilku blokach tematycznych w tym między innymi języków obcych, nauk przyrodniczo ? matematycznych i przedsiębiorczości.
– Mamy nadzieję, że wszystkie te propozycje poprawią w sposób znaczny jakość kształcenia naszych uczniów i spowodują, że będą oni posiadali większą wiedzę, która w przyszłości może zaprocentować. Kolejne projekty są już złożone przez naszą Gminę i Organizacje pozarządowe z terenu naszej Gminy i czekają na merytoryczną weryfikacje w Mazowieckiej Jednostce – podkreśla burmistrz Białek.

Anna Zając, tur