Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów

Rada Gminy Klembów na posiedzeniu w dniu 28.02.2019r. zatwierdziła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów , tzw. Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni.

Jest to Program wieloletni, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją, zamieszczoną poniżej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 marca 2019r. o godzinie 18:00 w Gminny Ośrodku Kultury w Klembowie.

Wnioski o udzielnie dotacji  wraz z niezbędnymi załącznikami w roku 2019 można składać w terminie od 15.03.2019r. do 30 .04.2019r. w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul.gen.Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

Szczegółowe informacje pod numerem 29 753 88 15 lub projekty@klembow.pl

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.