Mazowiecki Orange Światłowód w gminie Klembów

Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

Szybki Internet jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji, rozrywki, narzędzi komunikacji oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.

Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Klembów w ramach projektu ?Mazowiecki Orange Światłowód?. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Klembów projekt obejmie swym zasięgiem 170 gospodarstw domowych w miejscowościach: DOBCZYN, KLEMBÓW, KRUSZE, OSTRÓWEK, PASEK, ROSZCZEP, WOLA RASZTOWSKA oraz 11 szkół w miejscowościach: DOBCZYN, KLEMBÓW, KRUSZE, OSTRÓWEK, STARY KRASZEW, WOLA RASZTOWSKA. Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek gospodarstw domowych z listy adresów kwalifikujących się do dofinansowania (tak zwanych ?białych plam? na mapie dostępu do Internetu), wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.

Aktualne informacje można znależć na stronie projektu: https://uniaswiatlowodowa.pl/mazowiecki/klembow/

Informacja od Orange S.A. dla osób które nie znalazły się na liście realizacyjnej programu

Na tym etapie projektu nie ma możliwości przyłączenia innych lokalizacji, niż te wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zgodnie z zasadami, powstała infrastruktura w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, po zakończeniu prac inwestycyjnych może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania użytkowników, których adresy nie znalazły się w projekcie. Dlatego też Orange Polska w perspektywie 2020 r. prowadzić będzie równoległe działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy, gdzie zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Dotyczy to także tych lokalizacji, które nie znalazły się w projekcie POPC, a były składane deklaracje zainteresowania wykonaniem przyłączy do budynku. Jednak ostateczne podjęcie decyzji inwestycyjnej przez Orange Polska uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi oraz wyniku analiz ekonomicznych.

Załączoną do niniejszej informacji deklarację zachęcamy wypełnić i przesłać jej skan na nasz adres mailowy: Mazowiecka.Unia@orange.com .

Im więcej będzie złożonych deklaracji, tym większa szansa na powodzenie rozbudowy sieci światłowodowej.

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.