DOMINIK KOZACZKA: Raport o stanie gminy czyli na co idą pieniądze w Wołominie

Dominik Kozaczka: Informacyjne wodzenie na manowce

Niedawno został opublikowany Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok, dokument ten stanowi ważne źródło informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne. Zwykle mieszkańcy nie mają
czasu, aby analizować te liczące ponad sto stron sprawozdanie. W tym artykule przedstawię dla Państwa najważniejsze punkty raportu.

Zaczynając od finansów to Gmina Wołomin w 2022 roku osiągnęła dochody w kwocie – 306,7 milionów złotych, a wydatki w wysokości – 318,3 mln zł, co skończyło się deficytem – 11,6 mln zł, powiększającym zadłużenie gminy, które zgodnie z planem w tym roku zbliży się do 170 milionów złotych. Największa część dochodów gminy pochodziło z udziału w podatku PIT i CIT oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Z tych źródeł uzyskano – 113,7 mln zł. Z kolei najwięcej wydatkowano na oświatę i wychowanie (utrzymanie szkół), co kosztowało – 112 mln zł, ponad 35%, wszystkich wydatków. W tym okresie również Urząd Miejski pozyskał środki zewnętrzne w wysokości – 23,8 mln zł.

Majątek gminy, co wchodzi w skład? Ile warte są spółki gminne?

Przechodząc do kolejnego obszaru jakim jest gospodarka mieszkaniowa, to warto odnotować, że w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołomin wchodzi – 810 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 28 563 m2.

Następną płaszczyzną jest majątek gminy Wołomin. Z niej wynika, że w 2022 roku, 246,7 ha stanowiło własność gminy. Ponadto Gmina Wołomin jest właścicielem czterech spółek, tj.:

1) Przedsiębiorstwo Komunalne,
2) Zakład Energetyki Cieplnej,
3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz
4) Miejski Zakład Oczyszczania.

Wartość udziałów wszystkich miejskich spółek wynosi – 109,3 miliona złotych. Z czego najwięcej wart jest PWiK – 80,5 mln zł. Sama wymiana piasku na gminnych placach zabaw kosztuje 49 tysięcy złotych rocznie. Kolejnym ważnym obszarem jest infrastruktura gminy. W zeszłym roku Gmina Wołomin zarządzała 33 placami zabaw, na ich utrzymanie wydała blisko 104 tysiące złotych. Z czego na wymianę piasku przeznaczono 49 tys. zł, a na remonty i bieżące zarządzanie 52 tys zł. Co ciekawe w całym poprzednim roku wydano ponad 43 tys. zł na dekorowanie flagami ulic i utrzymanie pomników.

Przechodząc do kolejnego rozdziału raportu jakim jest zieleń miejska to warto wspomnieć, że gmina deklaruje posadzenie 103 drzew w całym poprzednim roku.

W części poświęconej transportowi publicznemu można przeczytać, że w analizowanym okresie gmina dopłaciła 4,6 mln zł do „Wspólnego Biletu”.

Następnym obszarem, są inwestycje i remonty.  Tutaj największe wydatki poczyniono na budowę przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie, tj. – 5,1 mln zł, Budowę domu komunalnego w Lipinach Starych – 4,5 mln zł oraz na uczestnictwo w projekcie poszukiwania i rozpoznanie zasobów wód geotermalnych, na które Gmina Wołomin wydała do końca 2022 ponad roku 4 mln zł (kwota wydatków rośnie, w 2023 roku gmina dopłaci kolejne kilkanaście milionów złotych do wołomińskich poszukiwań „darmowego” ciepła z wnętrza ziemi.

Z raportu w części poświęconej gospodarce odpadami można się dowiedzieć, że gmina w 2022 roku odebrała blisko 16 tysięcy ton śmieci co stanowi średnio – 330 kg na jednego mieszkańca.

Na koniec jeszcze chciałbym przedstawić kilka ciekawych statystyk dotyczących czytelnictwa, z których wynika, że Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie odwiedzono ponad 54 tys. razy, zbiory biblioteczne liczą blisko 78 tyś wolumenów. W 2022 roku zakupiono 2239 książek oraz 162 multimediów na co wydatkowano ponad 70 tys. zł.

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin – przerwa pracy punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków Krym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z pracami techniczno-inspekcyjnymi w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia [...]
0 komentarzy
"Szalone nożyczki" w Wołominie już 9 czerwca

„Szalone nożyczki” w Wołominie już 9 czerwca

Spektakl grany na deskach teatrów komediowych już ponad 50 lat. Niezmiennie uwielbiany przez widzów, którzy świetnie bawią się razem z aktorami. Właścicielka lokalu [...]
0 komentarzy

Wołomin – Zobacz Świat Oczami Arona – Rodzinny II Piknik Charytatywny

Dołącz do nas podczas Charytatywnego Pikniku Rodzinnego oraz Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz Starosty Wołomińskiego Arkadiusza Werelicha! Wesprzyj [...]
0 komentarzy
II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za [...]
0 komentarzy

4 przemyślenia nt. „DOMINIK KOZACZKA: Raport o stanie gminy czyli na co idą pieniądze w Wołominie

 1. Od kiedy i na co Wołomin zaciągnął 170 milionów złotych długu?

 2. Brakuje informacji o kosztach remontów dróg które są nie ponoszone. Dziury nie łatane na bieżąco za chwilę będą kosztować 10 razy więcej

 3. Słaba ta analiza.
  Przydałoby się ujęcie historyczne , trendy w poszczególnych politykach
  i pogłębienie analizy.
  Jak wyglądają przychody, ile jest dochodów własnych, z czego itd.
  Ile było pozyskanych środków zewnętrznych

 4. Pogłębiona analiza wzrostu długu w latach na tle kilku wybranych miast. Niech tym zajmą się Właściwi Ludzie zamiast pompować się na nośnych tematach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.