Dotacje i bezpieczeństwo w Ząbkach

burmistrz Ząbek

12,5 mln złotych przeznaczy miasto Ząbki na infrastrukturę drogową i budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. O inwestycjach, filii Wydziału Komunikacji, strefach płatnego parkowania i monitoringu miejskim z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Miasto Ząbki otrzymało niemal 5 milionów złotych dofinansowania na budowę hali sportowej przy Szkoły Podstawowej nr 1

– Tak, w miniony poniedziałek otrzymałam informację, że nasze miasto otrzymało blisko 5 mln złotych na realizację hali sportowej przy najstarszej szkole w Ząbkach. Jeszcze w tym roku ogłoszę przetarg na budowę hali sportowej przy ząbkowskiej „Dwójce”. Dzięki temu kompleksowo rozwiążemy oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o zaplecze sportowe przy wszystkich ząbkowskich placówkach. Powiat Wołomiński otrzymał środki w wysokości 16 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na dwa zadania – budowę drogi w Jadowie oraz budowę i przebudowę rond w Ząbkach. W ten sposób Ząbki uzyskały łącznie około 9 mln złotych dotacji na rozwój infrastruktury miejskiej. Za pozyskane środki wybudujemy rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Skrajna oraz przebudujemy rondo Piłsudskiego – Powstańców. Jest to pierwszy etap realizacji ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Wcześniejsze wybudowanie rond pozwoli na wytyczenie objazdów podczas kolejnego etapu prac czyli rozbudowy ulicy Piłsudskiego. W 2022 roku będziemy również wydatkowali środki na drogi w wysokości 3,5 mln złotach z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

– W Ząbkach ma powstać filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie

– Prowadzę rozmowy ze Starostwem Powiatowym w sprawie utworzenia w Ząbkach filii Wydziału Komunikacji. To bardzo istotna dla mieszkańców kwestia, która z jednej strony podniesie komfort obsługi Ząbkowian i skróci czas oczekiwania na załatwienie spraw związanych z otrzymaniem dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Z drugiej strony takie rozwiązanie odciąży Wydział Komunikacji w Wołominie. Ważnym aspektem jest zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników oraz odpowiednie przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń do obsługi petentów. Sprawy te zostały poruszone na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

– W Ząbkach pojawią się niebawem strefy płatnego parkowania

– Wprowadzenie tych stref ma przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców i usprawnić komunikację w mieście. Każda osoba posiadająca aktywną Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek” może za kwotę 30 złotych rocznie wyrobić sobie kartę do parkowania w strefie zamieszkania w obrębie ośmiu parkometrów. To właściwie koszt opłaty manipulacyjnej. W centrum Ząbek na Kartę Mieszkańca będzie można skorzystać bezpłatnie z parkingu podziemnego przy ul. Orlej i Poniatowskiego oraz z parkingu naziemnego przy ul. 3-Maja. W celu wymuszenia rotacji w płatnych strefach parkowania, szczególnie w pobliżu punktów usługowych i handlowych mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować przez 50 minut. Następnie poniosą koszty w wysokości od 50 do 70 groszy za kolejne godziny. Osoby, które nie odprowadzają podatków na rzecz naszego miasta, pozostawiając samochody w płatnych strefach parkowania będą musiały zapłacić za każdą godzinę postoju kwotę w wysokości od 3,60 do 5,40 złotych przez całą dobę. Uchwała dotycząca stref płatnego parkowania zacznie obowiązywać z końcem marca 2022 roku. Obecnie jesteśmy na etapie stawiania słupków w miejscach niedozwolonych do parkowania i organizacji wspomnianych stref.

– Kiedy zacznie działać ząbkowski monitoring?

– Jesteśmy na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej. Planujemy monitorować ponad 50 punktów na terenie naszego miasta. Wszystkie punkty będą wyposażone albo w kamerę panoramiczną, albo w zestaw kamer monitorujący różne obszary. Część kamer będzie miała możliwość monitorowania samochodów wraz z tablicami rejestracyjnymi oraz gabarytami pojazdów, co pozwoli wyeliminować wykroczenia polegające na przekroczeniu ciężaru całkowitego samochodów ciężarowych. Elementy systemu będą połączone za pomocą okablowania umieszczonego w podziemnych kanałach teletechnicznych. Uruchomimy działające 24 godziny na dobę centrum monitoringu. Koszt inwestycji powinien zamknąć się w kwocie od 4 do 5 mln złotych. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na przełomie 2021/2022 roku.

 

Więcej informacji z Ząbek

Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ząbek

Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ząbek

W lutym na parkingu przy markecie Kaufland w  pojawi się mobilny punkt badań mammograficznych. Z bezpłatnej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi [...]
0 komentarzy
Raport zakażeń koronawirusem

Punkt wymazowy w Ząbkach czynny 9.00 -22.00

W związku z bardzo dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 i zlecanych testów PCR, punkt wymazowy zlokalizowany w Ząbkach na terenie Miasteczka [...]
0 komentarzy

Wnioski o nagrody sportowe do 31 stycznia

Sportowcu, Rodzicu, Opiekunie Sportowca, Trenerze, przypominamy, że termin składania wniosku o NAGRODĘ SPORTOWĄ w Ząbkach upływa 31 stycznia. Informacje na temat możliwości przyznawania [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zdefiniowanych zakresów. 1. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy [...]
0 komentarzy
prowadzenie pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans [...]
0 komentarzy
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

W dniu 25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem [...]
0 komentarzy
komputer

Zmiana rachunkach bankowych Urzędu Miasta Ząbki

Od dnia 1 lutego 2022 roku będą obowiązywały nowe rachunki bankowe Urzędu Miasta Ząbki w Banku Handlowym w Warszawie: 26 1030 1016 0000 [...]
0 komentarzy
sesja Rady Miasta Ząbki

LIII sesja Rady Miasta Ząbki

LIII sesja Rady Miasta odbędzie się  26 stycznia 2022 roku,  o godzinie  8:30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). [...]
0 komentarzy

Projekt zieleni publicznej i terenów rekreacyjnych w pasie ul. Nowo-Ziemowita w Ząbkach

Kolejne 18 125 m2 pod urządzoną zieleń miejską w Ząbkach. Dzięki oszczędnościom w projekcie „Zielona Przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w [...]
0 komentarzy
Wyciek gazu w Ząbkach

Wyciek gazu w Ząbkach

13 stycznia, około godziny 16:30 doszło do wycieku gazu ziemnego przy ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Podczas prac budowlanych operator koparki uszkodził przyłącze [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.