Dotacje i projekty

W poniedziałek 31 marca Radni Województwa Mazowieckiego podjęli decyzję o podziale środków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Przyznane gminom i powiatom pieniądze przeznaczone będą między innymi na: budowę dróg, remonty szkół, budowę wodociągów czy obiektów sportowych. Na te zadania przeznaczono 172 mln zł. 4,5 miliona zł z tej puli trafi do budżetów samorządów naszego powiatu.

Na ogłoszony w styczniu nabór do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 1379 projektów. Radni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu 1146 z nich, z czego 30 projektów, na które przyznano dofinansowanie, pochodzi z powiatu wołomińskiego. Najwięcej, bo ponad dwa miliony złotych, przyznane zostały na dofinansowanie zadań będących w gestii Starosty Wołomińskiego.

Spośród gmin największą kwotę, w wysokości 420 000 zł, udało się pozyskać władzom Dąbrówki. – Ubiegaliśmy się o dofinansowanie 5 projektów, przyznano nam pieniądze na 4 z nich. Nie są to jedyne pieniądze o jakie wnioskujemy w tym roku. Pozostałe konkursy nie są jeszcze rozstrzygnięte – mówi Tadeusz Bulik, wójt Dąbrówki.

Po cztery projekty, na które samorząd województwa postanowił przeznaczyć dofinansowanie, mają na swoim koncie: Jadów – 372 000 zł; Strachówka 369 323 zł i Klembów 300 000 zł. Tłuszcz, na pięć dofinansowanych projektów, otrzymał 357 645 zł. 305 000 zł przyznano Gminie Poświętne i po 80 000zł dla Radzymina i Wołomina.

Na co pieniądze
W tak zwanym komponencie B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – zauważono 9 projektów z naszego powiatu na kwotę 462000zł: Powiat Wołomiński otrzymał
50 000zł na remont i wyposażenie LO w Radzyminie; 100 000zł – Gmina Dąbrówka na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Dręszewie;

ok. 60000zł – Gmina Tłuszcz na termomodernizację Szkoły w Mokrej Wsi; 25 000 zł – Strachówka na remont i wyposażenie kuchni oraz klasy ?0″ w Zespole Szkół w Strachówce; ponad 42 000 zł – Jadów na remont Gimnazjum w Jadowie; 35 000zł – Poświętne na remont dachu w SP w Turzu; 50 000 zł Klembów na remont SP w Woli Rasztowskiej; 50000zł Wołomin na pokrycie dachu w ZS w Duczkach oraz 50 000 Radzymin na remont pokrycia dachowego w SP nr 1 w Słupnie.

W komponencie E – wsparcie budowy wodociągów i kanalizacji – 364 323 zł, z czego Strachówka – 114 323 zł; Dąbrówka 150 000 zł; Jadów 100 000 zł;
Wyrównywanie Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 1 020 000zł, z czego: Poświętne 270 000 zł; Strachówka – 200 000zł; Jadów – 200 000 zł; Klembów – 100 000 zł; Dąbrówka 100 000 zł; Tłuszcz 100 000 zł; 1 000 000 zł Powiat Wołomiński – przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów w Radzyminie.

Powiat otrzymał kolejny 1 000 000 zł na budowę mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Potencjału Rozwojowego. Komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej, z którego dofinansowanie przyznano: 70 000 zł Dąbrówce na budowę II etapu bieżni sportowej; 50 000 zł Gminie Tłuszcz na etap I budowy boiska sportowego;

50 000 zł Gminie Klembów na budowę boiska w Ostrówku. Po
30 000 zł dofinansowania otrzymały również gminy: Jadów na budowę boiska przy gimnazjum w Jadowie; Strachówka na I etap budowy sali gimnastycznej przy szkole w Strachówce; Wołomin na na budowę boiska na terenie SP w Starym Grabiu; Radzymin na boisko trawiaste przy Zespole Szkolnorzedszkolnym we wsi Ciemne oraz Powiat Wołomiński na boisko przy LO w Urlach. Na kanalizację dofinansowanie z Komponentu E otrzymały dwie gminy: Tłuszcz 150 000 zł na budowę przyszkolnych oczyszczalni oraz 100 000 zł Gmina Klembów na uzupełnienie kanalizacji w Klembowie i Ostrówku.

Ząbki chcą tramwaj
Z ciekawym pomysłem do Ministerstwa Infrastruktury wystąpiły wladze Ząbek, proponując przedłużenie linii tramwajowej do Ząbek. – Nie chciałbym w tej chwili szacować, jakie są szanse realizacji tego pomysłu – mówi Robert Perkowski, burmistrz Ząbek. – Trzeba jednak pamiętać, że jest to inwestycja, w której zainwestowane pieniądze będą najbardziej ekonomicznie wykorzystane. Może się jednak okazać, że nie tylko względy merytoryczne i ekonomiczne będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji . Trzeba pamiętać, że Ząbki są najmniejszym beneficjentem, który doszedł do tego etapu konkursu – relacjonuje burmistrz.

Tur