Ranking samorządów Gazety Prawnej

Po raz drugi ?Gazeta Prawna” opublikowała ranking samorządów korzystających z unijnego dofinansowania. Wśród wymienionych 75 najlepiej pozyskujących fundusze unijne samorządów na Mazowszu, sześć, to gminy z Powiatu Wołomińskiego.

Opublikowane na łamach wczorajszego wydania (2 kwietnia) Gazety Prawnej wyniki przeprowadzonego przez redakcję czasopisma rankingu nazwanego ?Europejska Gmina – Europejskie Miasto” określają miejsca zajmowane przez poszczególne samorządy w skali województwa i kraju.

Co brali pod uwagę?
W rankingu pod uwagę brano programy pomocowe, których beneficjentami są samorządy, przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje pozarządowe. Organizatorzy rankingu zwracali uwagę na to, jaką wartość miały realizowane projekty, jaką ilość projektów wdrażano na obszarze danego samorządu oraz ilu mieszkańców obejmują realizowane projekty.
Źródłem informacji do sporządzenia rankingu były dokumenty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pod uwagę brano umowy podpisane do końca 2007 roku.

Sześć z siedemdziesięciu pięciu
Wśród 75 samorządów, jakie umieszczono na opublikowanej liście z terenu Mazowsza, aż sześć to gminy z Powiatu Wołomińskiego.
Na miejscu drugim znalazła się, licząca 18 104 mieszkańców Kobyłka (rok temu miejsce pierwsze) z 6 projektami. Działaniom tej gminy przyznano
5 280,33 punktu.

Na miejscu ósmym znalazła się, licząca 49 688 mieszkańców, Gmina Wołomin (w ubiegłym roku siódma lokata). Wartość 19 projektów oceniono na 2 586,66 punktów. – Tegoroczny ranking II edycji Europejska Gmina – Europejskie Miasto potwierdza, że Gmina Wołomin jest w czołówce gmin, które potrafią skutecznie pozyskiwać środki unijne. Co ważniejsze takie środki potrafią również pozyskiwać wołomińscy przedsiębiorcy. Kolejna edycja potwierdza, że nasze dobre 7 miejsce w województwie mazowieckim w I edycji nie było przypadkowe – powiedział nam Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina.

Zauważyli gminy wiejskie
Cieszy bardzo wysoka, bo dwudziesta, lokata niewielkiej, liczącej 8 926 mieszkańców, Gminy Klembów.
Klembów realizuje 7 projektów, za które przyznano łącznie 1 153,42 punktu.
– Cieszę się, że zauważono nasze działania. To dla naszego samorządu ogromny sukces i myślę, że jeszcze bardziej nas to zmobilizuje do ubiegania się o kolejne dofinansowania – mówi Kazimierz Rakowski, wójt Klembowa.

Oprócz Klembowa na liście znajduje się jeszcze jedna gmina wiejska z naszego powiatu.
Liczący 7 708 mieszkańców Jadów, któremu przypisano 62 lokatę w rankingu realizuje 14 projektów. Działaniom gminy przyznano 478,85 punktu. Na liście znaleźliśmy jeszcze dwie ?nasze” gminy miejskie. Liczące 23 710 mieszkańców Marki zajęły miejsce 31 i licząca 17 238 mieszkańców Zielonka miejsce 39.
Jak wspomniano powyżej, w czołówce najlepiej wydających pieniądze unijne, znaleźli się przedsiębiorcy z Wołomina. Projekty przedsiębiorców z Wołomina umieszczono na piątym miejscu na Mazowszu.

Teresa Urbanowska