Dyskusja na zmianą Studium zagospodarowania przestrzennego Zielonki

UM Zielonka przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka. Z planem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zielonka już tylko do poniedziałku 11 lipca br. włącznie lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W najbliższy piątek, 8 lipca o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Co to znaczy i czym jest SUiKZP?

Studium to dokument planistyczny, który wyznacza politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta. Zapisy wyznaczają funkcje terenów i określają ogólne zasady zagospodarowania. Te z kolei uszczegóławiane są w miejscowych planach.

Dokument składa się z dwóch części i obejmuje:

  • uwarunkowania i obecne zagospodarowanie,
  • kierunki rozwoju przestrzennego miasta.

Udział mieszkańców w procedurze

Procedura zmiany studium jest określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwzględnia ona niezwykle ważny element, jakim jest udział społeczeństwa w procesie opracowywania tego dokumentu planistycznego. Ustawa przewiduje kilka etapów i form udziału społeczeństwa w procesie zmiany studium. Pierwszym etapem jest składanie wniosków w zakresie zmiany obowiązującego dokumentu. Na tym właśnie etapie jesteśmy teraz.

Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami (projekt dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej do poniedziałku 11 lipca br.). Jeśli dostrzegą Państwo konieczność wprowadzenia zmiany, prosimy o złożenie pisemnego wniosku. Można to uczynić w terminie do 1 sierpnia tego roku:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą wiadomości e-mail, na adres um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy – zachęca ratusz

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - ruszył remont nawierzchni w ul. Brzozowej

Zielonka – ruszył remont nawierzchni w ul. Brzozowej

Ruszyły prace związane z położeniem nowej nawierzchni na fragmencie ulicy Brzozowej (od ul. Wojska Polskiego do Wrzosowej). Już niebawem zyska ona asfaltową nakładkę, [...]
0 komentarzy
Zielonka - Mistrzostwo Same Judo w Wenecji

Zielonka – Mistrzostwo Same Judo w Wenecji

Młodzi judocy z Zielonki po raz kolejny dali popis swojego talentu i sportowego ducha walki. W minioną niedzielę, w międzynarodowym turnieju w Wenecji, [...]
0 komentarzy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla rejonu ul. Podleśnej. Na podstawie art. 17 pkt. [...]
0 komentarzy
Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miasta Zielonka

LXVII Sesja Rady Miasta Zielonka  odbędzie się dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5. [...]
0 komentarzy
Kulturalny weekend w Zielonce

Kulturalny weekend w Zielonce

Również i tym razem każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można nauczyć się czegoś nowego, albo… poznać ciekawych ludzi! – zachęcają organizatorzy wydarzeń. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.