Projekt Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030

Kończą się prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030. Będzie to swoisty drogowskaz dla mieszkańców i władz samorządowych. Bardzo ważnym elementem jest partycypacja obywateli Marek w przygotowywaniu tego dokumentu.

6 lipca na postawie art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyłożono do wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko. Można się z nim zapoznać osobiście w Urzędzie Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95) lub elektronicznie (załączniki poniżej).

„Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: strategia@marki.pl oraz https://ankieta.deltapartner.org.pl/marki_konsultacje_oos. Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 27 lipca 2022 r.” – czytamy w informacji miasta.

Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest burmistrz.

 

Więcej informacji z Marek

otrzymali mieszkańcy Marek z Programu Czyste Powietrze

Marki – 1 750 189,32 zł

Taką kwotę dotacji otrzymali mieszkańcy Marek z Programu Czyste Powietrze w liczbach (stan na 31 grudnia 2023 roku). 251 wniosków złożyli mieszkańcy Marek, 94 [...]
0 komentarzy
Marecka gra miejska z okazji Święta Flagi RP

Marecka gra miejska z okazji Święta Flagi RP

W dniu 2024-04-10 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła [...]
0 komentarzy
Marki - Bartłomieja Walewskiego zastąpił Łukasz Stasiuk

Marki – Bartłomieja Walewskiego zastąpił Łukasz Stasiuk

Wyjazdowa porażka Marcovii z Drogowcem Jedlińsk sprawiła, że doszło do zmian w sztabie szkoleniowym drużyny. Nowym trenerem Marcovii został Łukasz Stasiuk, który zastąpił [...]
0 komentarzy
Marki - spotkania Krzysztofa Piersy z marecką młodzieżą

Marki – spotkania Krzysztofa Piersy z marecką młodzieżą

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z „powszechnego” już uzależnieni od smartfonów, tabletów, komputerów itp. Coraz więcej czasu poświęcamy w Internecie na oglądaniu serwisu YouTube, [...]
0 komentarzy
Marki - QuatroKorfball 2023/2024

Marki – QuatroKorfball 2023/2024

Marcovia Marki powalczy o Mistrzostwo Polski w ramach Polskiej Ligii Korfballu W sezonie 2023/2024 zespół Marcovia Marki Korfball wystąpił w rozgrywkach o Puchar [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.