Dyżur poselski

W ostatni poniedziałek stycznia w redakcji ?Życia? odbył się kolejny dyżur poselski Janusza Piechocińskiego. Choć z założenia są to dyżury pod telefonem to często mieszkańcy chcą, tak jak to było tym razem, spotkać się z posłem osobiście.

Problematyka comiesięcznych spotkań posła Janusza Piechocińskiego z mieszkańcami powiatu zazwyczaj jest bardzo różnorodna. Tak było i tym razem.

Podczas poniedziałkowego dyżuru w Wołominie odbyły się spotkania z trzema grupami mieszkańców.

Pierwsze było z Edwardem Olszowym, przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego i Jerzym Mikulskim, burmistrzem Wołomina. Dotyczyło ono prac przygotowawczych związanych z obwodnicą Marek. Rozmawiano o trwających w niektórych gminach powiatu wołomińskiego konsultacjach odnośnie obwodnicy Marek (takie spotkania odbyły się w Ząbkach, Markach i Zielonce). Padły deklaracje o monitoringu działań związanych z pracami projektowymi węzłów i dojazdów do Wschodniej Obwodnicy Warszawy (czytaj tekst powyżej ? przyp. red.). Planowane są spotkania w szerszym gronie z szefostwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – To bardzo ważne abyśmy uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach i konsultacjach. Nie możemy zaprzestać aktywności w tym zakresie. To dobrze, że jest taka grupa aktywnych mieszkańców powiatu jak Grupa Marki 2020 ? podkreśla Edward Olszowy.

Kolejna grupa mieszkańców, która tego dnia zgłosiła się do posła z prośbą pomoc i znalezienie wyjścia z problemu to grupa właścicieli nieruchomości z Kobyłki. To spotkanie dotyczyło spraw związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I wreszcie trzecie ze spotkań jakie odbyło się tego dnia to spotkanie z przedstawicielami Szkół Kształcenia Kierowców, które dotyczyło spraw związanych z organizacją procesu kształcenia i przeprowadzania egzaminów na kierowców.

Początek roku był więc nieco inny jeśli idzie o tradycję dyżurów Posła Piechocińskiego w naszej redakcji. Mieszkańcy zdecydowali się na kontakty osobiste. Inny też był zakres spraw z którymi zgłosili się do posła. Podczas poprzednich comiesięcznych dyżurów dominowały kwestie własności gruntów i zaległych dopłat do wykupów.

Stało się już tradycją, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca poseł na Sejm RP Janusz Piechociński (PSL) ma w redakcji Życia Powiatu Wołomińskiego dyżur poselski. Tak będzie również w tym roku.

Poselski dyżur Janusza Piechocińskiego pod telefonem odbywa się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Poseł dyżuruje pod numerem naszego redakcyjnego telefonu: 22 787 77 83 lub 22 787 29 11 kontakt e-mail: janusz@piechocinski.pl

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy