Nic o nas bez nas

 

…z takim apelem zwróciła się Grupa Marki 2020 do mieszkańców miasta namawiając ich do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Radnymi i Burmistrzem, które odbyło się w ubiegły czwartek.

Nic o nas bez nas W ubiegłym tygodniu, niespodziewanie, w Markach odbyła się debata z udziałem radnych, mieszkańców, przedstawicieli GDDKiA, projektantów z firmy Arcadis dotycząca projektowanego odcinka trasy S8/S17 na obszarze Marek. Na apel aktywnych mieszkańców Marek z Grupy Marki 2020 na konsultacje w sprawie wspomnianego odcinka trasy przybyli mieszkańcy, większa niż planowano grupa radnych (w sumie 17) oraz przedstawiciele mediów. Na spotkanie przyjechał również Edward Olszowy, przewodniczący Rady Powiatu.

Głównym punktem czwartkowych (21.01.2010) obrad radnych było spotkanie z Bartłomiejem Ratyńskim, kierownikiem projektu ?Warszawski Węzeł Drogowy? z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz przedstawicielami projektanta. Tematem spotkania była Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW), która zdaniem lokalnej społeczności stanowi istotną część trasy (odcinek od węzła M1 [zwanego Marki] do węzła Drewnica), która ma uwolnić Al. Piłsudskiego od motoryzacyjnego potopu.

Zainteresowanym proponowanymi rozwiązaniami zaprezentowano koncepcję wykonaną na podkładzie w skali 1 : 5000.

Projektowane zmiany mają duże znaczenie dla rozwoju nie tylko Marek. Są ważne dla mieszkańców gmin sąsiadujących jak również pozostałych obszarów tej części Mazowsza.

– Ważne, by razem z WOWką ruszyła budowa właściwej obwodnicy ? od węzła Drewnica do Radzymina. To nie jest tylko sprawa jakości życia w Markach, to sprawa jakości życia także dla użytkowników dróg? ? uważa Janusz Werczyński, burmistrz Marek.

Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że budowa WOWki ma ruszyć w 2013 roku. Proces inwestycyjny planuje się na dwa lata. Potrwałby więc do roku 2015. Wcześniej bo w IV kwartale 2012 r. powinno zostać wydane zezwolenie na jej budowę.

Przedstawiciele GDDKiA zapewnili, że chcą, by WOWka oraz obwodnica Marek do Radzymina zostały uruchomione jednocześnie. Padło również stwierdzenie iż jest szansa, że centrala GDDKiA zapali szybko zapalone światło dla prac projektowych dla trasy Drewnica-Radzymin.

– Projektant z Arcadis potwierdził zgromadzone wcześniej przez nas informacje ? trasa WOWKi pójdzie po nasypie. Nad Szpitalną i Ząbkowską mają ją prowadzić wiadukty. Słowem ? nie będzie ingerencji w istniejące dzisiaj drogi ? napisał relacjonując na gorąco przebieg spotkania Tadeusz Markiewicz z Grupy Marki 2020.

Podczas spotkania projektanci mówili o parametrach drogi na odcinku M1 ? Drewnica. Z ich wypowiedzi wynika, że będą to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z ewentualnym czwartym ? dojazdowym. Jezdnie będą rozdzielone czterometrowym pasem.

Namawiając mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu Jacek Orych, Szczepan Ostasz i Tadeusz Markiewicz podkreślili, jak ważna jest informacja z tego zakresu. – To jest kluczowa inwestycja dla Marek. Musimy dbać o to, aby została wykonana nie tylko szybko, ale również spełniała nasze oczekiwania! Ze swojej strony obiecujemy, że przygotujemy spotkanie (podobne do tego, które prowadziliśmy w sierpniu 2009 r.), na którym poinformujemy o wszelkich ustaleniach w zakresie rozwiązań technicznych na omawianym odcinku ? napisali na prowadzonej przez siebie stronie.

Odcinek S8/S17 między Węzłem Marki (M1 ? Węzłem Drewnica) jest kluczowym odcinkiem tzw. Obwodnicy Marek. Bez niego zasadnicza część obwodnicy od Węzła Drewnica do Radzymina nie może funkcjonować (szczegółowy opis tego odcinka można znaleźć stronie: http://www.obwodnicamarek.pl/informacje/trasa-s17/)

Warto pamiętać, że na obecnym etapie nie da się już zmienić przebiegu trasy, gdyż został on ustalony poprzez wydaną decyzję środowiskową (której wydanie na ten odcinek trwało 29 miesięcy). Nie da się też zmienić sposobu poprowadzenia S8/S17 przez Węzeł Marki, jak też tego, że przedłużenie Trasy Toruńskiej w kierunku węzła Drewnica zostanie poprowadzone wiaduktem, którego budowa rozpocznie się wiosną tego roku w ramach modernizacji Trasy Toruńskiej, i dalej, jak zostało to zaprezentowane w czwartek, prawdopodobnie na nasypie, które wysokość będzie dochodzić do 8 metrów.

Warto jednak uczestniczyć w trwających konsultacjach, gdyż nie wszystko jest już przesądzone. Na obecnym etapie projektowania możliwe są zmiany dotyczące przede wszystkim zabezpieczeń antyhałasowych oraz udogodnień dla posesji przyległych do drogi.

Zdaniem Grupy Marki 2020 w przypadku mareckiego odcinka S8/S17 arcyważne są wytyczne decyzji środowiskowej. – Określiła ona, iż w bezpośrednim sąsiedztwie Marek, ustawione zostaną ekrany akustyczne o wysokości 4m a od strony osiedla Kosynierów 5m (możliwa wysokość nawet 8 metrów). Decyzja środowiskowa dla tego odcinka została sporządzona jakiś czas temu i w związku z tym zabezpieczenia antyhałasowe nie są tak rygorystyczne jak w przypadku odcinka Węzeł Drewnica

Budowany odcinek stanie się trudną do pokonania barierą, nasyp nawet do 8 metrów. Dla zachowania ciągłości przewidziano estakady nad ul. Ząbkowską i ulicą Szpitalną w Markach. Musimy dopilnować, aby posiadał on właściwe ciągi pieszo-rowerowe ? tak, aby można było wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie przemieszczać się między tymi ulicami.

Należy zastanowić się, czy nie powinno się wybudować dodatkowego pieszo-rowerowego przejścia do Ząbek ? tak, aby mieszkańcy okolic Ząbkowskiej w Markach mogli, jak dotychczas, korzystać ze spacerów po tamtejszym lesie.

Podczas spotkania powiedziano również o koniecznych wyburzeniach. W sumie jest to 19 obiektów, z czego sześć to budynki mieszkalne. Dotyczyć to ma nieruchomości położonych przy ulicach: Wojskiego, Szpitalnej, Ząbkowskiej i Mazurskiej.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy