Działalność Komisji Gospodarczej Rady Miasta Ząbki w roku 2019

Każda Komisja ma przypisany pewien katalog spraw, w obrębie których po analizie sytuacji  i danych podejmuje opinie i wnioski oraz sugeruje Urzędowi Miasta konkretne rozwiązania. Tak działa również Komisja Gospodarcza Rady Miasta Ząbki.

W roku 2019 Komisja Gospodarcza RM Ząbki odbyła 23 posiedzenia. Zaopiniowano 20 wniosków o dzierżawę (w tym trzy negatywnie) i dziewięć wniosków o ustanowienie służebności oraz siedem wniosków o bonifikatę od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność lub od wykupu nieruchomości gruntowej (z czego jedna negatywnie, jedna na poziomie 96%, pozostałe na poziomie 40%). Poza standardowym opiniowaniem wniosków o dzierżawę, ustanowienie służebności, bonifikatę od przekształcenia czy wykupu nieruchomości gruntowej – Komisja Gospodarcza RM Ząbki zajmowała się także szeregiem spraw istotnych dla miasta  i grup mieszkańców.
Na początku zeszłego roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwała ta została następnie przyjęta przez Radę Miasta.
Komisja w ciągu roku kilkakrotnie zajmowała się tematem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zbierała dane dotyczące funkcjonowania systemu, analizowała system pod kątem najlepszych rozwiązań, tak aby opłaty za śmieci mogły być jak najniższe i jak najbardziej sprawiedliwe oraz podejmowała  w tym temacie opinie i wnioski. Komisja wnioskowała również o przygotowanie akcji edukacyjnych oraz ulotki promującej lepszą segregację odpadów, a także o zwiększenie ilości koszy do ulicznej segregacji, tak aby znalazły się one we wszystkich strategicznych punktach miasta.
Analizowany na posiedzeniach Komisji był również temat oczyszczania miasta i utrzymania terenów zielonych, w wyniku czego komisja skierowała do budżetu na rok 2020 wniosek o zwiększenie środków na sprzątanie i odśnieżanie miasta oraz zasugerowała, aby Miasto Ząbki zatrudniło własnych pracowników zamiast wynajmowania firmy zewnętrznej zajmującej się utrzymaniem terenów zielonych.
Kilkakrotnie dyskutowany był również temat smogu. Komisja dwukrotnie gościła komendanta Straży Miejskiej w celu omówienia rezultatów i możliwości działania Straży Miejskiej w temacie ochrony powietrza atmosferycznego. Zalecała też konkretne działania odnotowywania podczas kontroli typu pieca oraz przekazywania informacji o programie dofinansowania wymiany pieców. Komisja analizowała też na spotkaniu ze specjalistą skuteczność drona w lokalizowaniu ognisk zanieczyszczenia powietrza i ostatecznie wnioskowała do budżetu na rok 2020 o środki na takiego drona.
W ubiegłym roku Komisja Gospodarcza RM Ząbki debatowała również nad tematem ograniczenia ruchu tranzytowego w południowych Ząbkach, związanym z projektem klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczącym ograniczenia tonażu w południowych Ząbkach, analizując plan organizacji ruchu drogowego na tym obszarze i sugerując pewne rozwiązania. Obecnie czekamy na dane z urzędu dotyczące aktualnych ograniczeń tonażu na ząbkowskich drogach oraz podjętych działań, na podstawie których będziemy chcieli we współpracy z pracownikami urzędu zaproponować konkretne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie powyższego celu.
Parokrotnie Komisja Gospodarcza organizowała spotkania mediacyjne dotyczące projektów budowy lub przebudowy kilku ząbkowskich ulic, szukając rozwiązań pozostających
w możliwie jak największym stopniu w interesie mieszkańców.
Komisja trzykrotnie gościła na posiedzeniu przedstawicieli Stowarzyszenia Moje Ząbki, organizując swego rodzaju debaty tematyczne, między innymi w związku z proekologicznymi wnioskami stowarzyszenia. Komisja pozytywnie zaopiniowała i czeka na realizację zaproponowanych przez stowarzyszenie projektów, między innymi zielonych wiat przystankowych oraz pojemników na nakrętki plastikowe, będących równocześnie elementem małej architektury miejskiej.
Pod koniec roku odbyło się posiedzenie wspólne połączonych komisji (Komisja Gospodarcza wraz z Komisją Budżetu i Inwestycji)
w celu wypracowania stanowiska dotyczącego partycypacji Miasta Ząbki w opracowaniu studium wykonalności uruchomienia szybkiej komunikacji autobusowej lub tramwajowej na trasie od Dworca Wschodniego
w Warszawie do Ząbek. Wspólne stanowisko zostało następnie uchwalone przez Radę Miasta otwierając drogę do dalszej realizacji tego projektu.
Wszystkie powyższe sprawy  i tematy będą przez Komisję Gospodarczą analizowane i rozpatrywane również w tym roku, łącznie z monitorowaniem działań podejmowanych przez Urząd Miasta oraz szukaniem rozwiązań pozwalających na połączenie interesu miasta z dobrem mieszkańców, które jest dla nas priorytetowe i w głównej mierze determinuje działania naszej Komisji.

Olga Oleksyn, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej RM Ząbki

Więcej wiadomości z Ząbek

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” – Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat zapewnia profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.  Zajmuje się między innymi [...]
0 komentarzy
Ząbki - Sportowy weekend na Orlikach

Ząbki – chłopcy z SP nr 1 zwycięzcami Mazowieckiego Finału Wojewódzkiego Pucharu Tymbarku w kategorii U-8

W dniach 20 i 21 maja zespoły z całego województwa mazowieckiego rywalizowały w Miętnem o miano najlepszej drużyny w regionie. Do walki przystąpiło [...]
0 komentarzy
Marki - Dzień Samorządu Terytorialnego

Marki – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w III RP, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Dzień [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Ząbki – Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Wioletta Krzyżanowska z Kuratorium Oświaty w Warszawie odwiedziła Szkole Podstawową nr 5. Wydarzenie było też okazją do spotkania z Małgorzatą Zyśk Burmistrzem Miasta [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Instalacje elektryczne, monitoring oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, systemy alarmowe, klimatyzacje, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje sieci komputerowych, pomiary elektryczne odbiorcze oraz okresowe – [...]
0 komentarzy

Pożar przy ulicy Chełmżyńskiej, przy granicy z Ząbek

Dziś o godzinie 10:23 strażacy z OSP Ząbki  zostali skierowani do pożaru na terenie zakładu segregacji odpadów znajdującego się przy ulicy Chełmżyńskiej w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Ząbki – Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Weekendowy Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta już w najbliższy weekend w godz. 12:00-17:00. Wstęp z Jestem z Ząbek – Karta Mieszkańca bezpłatny! Bez [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. O zasadach działania bonu żłobkowego, ząbkowskim budżecie obywatelskim, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Kolejne nasadzenia zieleni

Ząbki – Kolejne nasadzenia zieleni

Na miejskich skwerach dzieje się! Uzupełniamy nasadzenia i naprawiamy rabaty, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone w poprzednich latach. Zaczęliśmy od tawuł [...]
0 komentarzy
Zielonka - II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.