Co dzieje się za ogrodzeniem Domu nad Łąkami?

radwan_ela

Wiosną i latem trwały prace remontowo modernizacyjne budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Kilka tygodni temu przed budynkiem od strony DW 634 pojawił się płot budowlany, świadczący o tym, że to nie koniec robót budowlanych w tym miejscu.

Płot przed Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie wzbudza coraz większe zainteresowanie mieszkańców. Niektórzy nawet spekulują, że… stanie tam czołg… Szybko jednak okazało się, że są to zbyt daleko idące wnioski albowiem na wtorkowym posiedzeniu Gminnej Komisji Finansów większość radnych biorących udział w posiedzeniu komisji poparła postulat Leszka Czarzastego, zmieniający treść uchwały w sprawie Placu Wolności przed Muzeum Nałkowskich. Zaproponował, aby Plac ten wraz z czołgiem Renaut FT-17 znalazł swoją lokalizację w Ossowie. Radni  większością głosów poprawkę przyjęli.
Co więc dzieje się obecnie za szarym płotem przed Muzeum Nałkowskich? – Tak jak widać teren inwestycji został ogrodzony, trwają roboty przygotowawcze – trwa wycinka kolidujących z planem modernizacji drzew oraz roboty rozbiórkowe – rozebrano już stare ogrodzenie. W najbliższym czasie planuje się wykonać roboty instalacyjne – kanalizację i wodociąg oraz przebudowę linii elektroenergetycznej. Dojście i dojazd do Muzeum na chwilę obecną przewidziane jest od strony ul. Nałkowskiego – zapewnia Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. I dodaje, że prowadzona inwestycja nie koliduje z funkcjonowaniem obiektu. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, roboty dotyczące parku mają być prowadzone w sposób, który nie zaburzy pracy Muzeum. Wykonawca został zobowiązany do ścisłej współpracy z Dyrektor Muzeum Marzeną Kubacz.
Okolice Muzeum Nałkowskich to rejon Gminy Wołomin na granicy z Kobyłką – po obu stronach nic się specjalnie od dawna nie działo jeśli idzie o inwestycje. – Staramy się to w tym roku zmienić – mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina, której podlegają inwestycje gminne. – Gmina Wołomin w 2017 roku zawarła umowę z projektantem na wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Nagórnej. Opracowanie projektowe rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Nałkowskiego do dowiązania się ciągu pieszo-jezdnego do istniejącego zjazdu z ulicą Rejtana. W ramach umowy została wykonana koncepcja budowy drogi, która została przedstawiona mieszkańcom ulicy – wyjaśnia wiceburmistrz. – Zakres projektowanych w tym obszarze robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: – wykonanie remontu oraz budowy ulicy – projektowana szerokość jezdni 5 m z asfaltobetonu; – budowę skrzyżowań wyniesionych z ulicami: Słoneczną i Ossowską z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; budowę obustronnych chodników o szerokości 1,8-2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; – wykonanie zieleńców; budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 90,75 m (odc. Od ul. Ossowskiej do ul. Rejtana); wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr.8 cm oraz budowę kanalizacji deszczowej. – Zakończenie prac projektowych dla tego zadania przewiduje się jeszcze w 2017 roku – podkreśla Edyta Zbieć.
W roku bieżącym Gmina Wołomin zawarła również umowę z projektantem na wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Nałkowskiego na terenie dwóch gmin: Wołomin i Kobyłka.
Opracowanie projektowe rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Ossowską w Wołominie do zawrotki u zbiegu z ulicą Leśną w Kobyłce.
– W ramach zawartej umowy została wykonana koncepcja budowy drogi, która została przedstawiona mieszkańcom ulicy – dodaje nasza rozmówczyni. Zakres projektowanych w tej ulicy robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: wykonanie remontu oraz budowy ulicy – jezdnia projektowana szerokość 5,5 m z afaltobetonu; budowę skrzyżowań wyniesionych z ulicami: Pułaskiego, Nagórną, Wspólną z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; budowę jednostronnych chodników o szerokości 2,0-2,4 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr.8 cm; budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Zakończenie tych prac projektowych przewiduje się również w 2017 roku.
Wiceburmistrz Wołomina podkreśla, że Gmina Wołomin zawarła porozumienie z miastem Kobyłka o wzajemnej współpracy w zakresie realizacji tego zadania. W porozumieniu zostały określone min. zasady rozliczenia realizowanej inwestycji.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.