Dzień różnorodności biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw oraz przypomnienia o znaczeniu wszystkich gatunków na Ziemi.

Czym jest różnorodność biologiczna?

Różnorodność biologiczna to inaczej całe bogactwo świata przyrody. To rośliny i zwierzęta a także zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest działalność człowieka w postaci zanieczyszczania środowiska, wprowadzania do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody, wpływu na zmiany klimatyczne itp. Wszystko to powoduje zanikanie naturalnych ekosystemów.

Wg informacji WWF Polska, w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 68%. Człowiek jako jeden z gatunków jest częścią sieci różnorodności biologicznej na świecie i ściśle zależy od jej kondycji. Zgodnie z raportem szacuje się, że w roku 2021 przekształciliśmy  75 % światowych obszarów lądowych i jeśli podobny trend się utrzyma, do 2050 r. będzie to już 90% przekształconych obszarów, co oznacza koniec różnorodności biologicznej na naszej planecie.

Najważniejszą przyczyną zmniejszania bioróżnorodności jest utrata siedlisk, czyli niszczenie przez człowieka warunków odpowiednich dla życia danego gatunku. Na zagarniętym i przekształconym przez człowieka terenie wiele organizmów nie potrafi żyć : ukryć się, rozmnażać ani znaleźć pokarmu. Kolejną przyczyną jest wprowadzanie przez człowieka gatunków pochodzących z innych rejonów geograficznych, w szczególności tzw. obcych gatunków inwazyjnych, które wypierają gatunki rodzime. Innym powodem jest rybołówstwo, kłusownictwo, myślistwo oraz wycinanie drzew. Najbardziej zagrożone są organizmy zamieszkujące małe obszary (mniejsze niż 50 000 km²) jak np. ptaki. Ta sama reguła dotyczy wszystkich grup zwierząt, roślin i grzybów.

Każdy z nas może pozytywnie wpływać na bioróżnorodność, np. poprzez własnoręcznie przygotowanie  hotelu/domku dla owadów, dbanie o zieleń, sadzenie nowych krzewów i drzew, zagospodarowywanie zielenią balkonów, wysiewanie łąk kwietnych, rzadsze koszenie traw, niewprowadzanie gatunków roślin inwazyjnych do środowiska.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej  Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie. Wystarczy (podać polskie nazwy):

  1. Wymienić 5 gatunków ptaków występujących na terenie obszaru krajobrazu chronionego objętego programem Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”;
  2. Wymienić nazwę niewielkiej „błotnej” ryby z rodziny karpiowatych, występującej w Powiecie Wołomińskim. Podlega ona w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej oraz znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią gatunku wysokiego ryzyka. Na Mazowszu występuje jedynie w kilkunastu zbiornikach i jest chroniona w 3 obszarach Natura 2000.
  3. Wymienić 5 gatunków roślin występujących na torfach w Rezerwacie krajobrazowym Śliże.

Odpowiedzi można szukać na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy Dąbrówka, Urzędu Gminy Jadów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 2359, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl. Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny biorącej udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych osób powyżej 13 roku życia.

 

Więcej informacji z Mazowsza

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów coraz bliżej

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów coraz bliżej

W ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza rozwija bazę sportową

Samorząd Mazowsza rozwija bazę sportową

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chotomowie (pow. legionowski), remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 29 maja do 2 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Pomyłki mogą zmienić termin wypłaty świadczenia 500+

Pomyłki mogą zmienić termin wypłaty świadczenia 500+

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. [...]
0 komentarzy
4,5-milionowy pociąg Kolei Mazowieckich

4,5-milionowy pociąg Kolei Mazowieckich

Od ponad 18 lat, po kolejowych szlakach, kursują pociągi Kolei Mazowieckich. Dzisiaj w trasę wyruszył 4,5-milionowy pociąg. 25 maja o godzinie 12:24 z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.