Dzień różnorodności biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw oraz przypomnienia o znaczeniu wszystkich gatunków na Ziemi.

Czym jest różnorodność biologiczna?

Różnorodność biologiczna to inaczej całe bogactwo świata przyrody. To rośliny i zwierzęta a także zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest działalność człowieka w postaci zanieczyszczania środowiska, wprowadzania do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody, wpływu na zmiany klimatyczne itp. Wszystko to powoduje zanikanie naturalnych ekosystemów.

Wg informacji WWF Polska, w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 68%. Człowiek jako jeden z gatunków jest częścią sieci różnorodności biologicznej na świecie i ściśle zależy od jej kondycji. Zgodnie z raportem szacuje się, że w roku 2021 przekształciliśmy  75 % światowych obszarów lądowych i jeśli podobny trend się utrzyma, do 2050 r. będzie to już 90% przekształconych obszarów, co oznacza koniec różnorodności biologicznej na naszej planecie.

Najważniejszą przyczyną zmniejszania bioróżnorodności jest utrata siedlisk, czyli niszczenie przez człowieka warunków odpowiednich dla życia danego gatunku. Na zagarniętym i przekształconym przez człowieka terenie wiele organizmów nie potrafi żyć : ukryć się, rozmnażać ani znaleźć pokarmu. Kolejną przyczyną jest wprowadzanie przez człowieka gatunków pochodzących z innych rejonów geograficznych, w szczególności tzw. obcych gatunków inwazyjnych, które wypierają gatunki rodzime. Innym powodem jest rybołówstwo, kłusownictwo, myślistwo oraz wycinanie drzew. Najbardziej zagrożone są organizmy zamieszkujące małe obszary (mniejsze niż 50 000 km²) jak np. ptaki. Ta sama reguła dotyczy wszystkich grup zwierząt, roślin i grzybów.

Każdy z nas może pozytywnie wpływać na bioróżnorodność, np. poprzez własnoręcznie przygotowanie  hotelu/domku dla owadów, dbanie o zieleń, sadzenie nowych krzewów i drzew, zagospodarowywanie zielenią balkonów, wysiewanie łąk kwietnych, rzadsze koszenie traw, niewprowadzanie gatunków roślin inwazyjnych do środowiska.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej  Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie. Wystarczy (podać polskie nazwy):

  1. Wymienić 5 gatunków ptaków występujących na terenie obszaru krajobrazu chronionego objętego programem Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”;
  2. Wymienić nazwę niewielkiej „błotnej” ryby z rodziny karpiowatych, występującej w Powiecie Wołomińskim. Podlega ona w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej oraz znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią gatunku wysokiego ryzyka. Na Mazowszu występuje jedynie w kilkunastu zbiornikach i jest chroniona w 3 obszarach Natura 2000.
  3. Wymienić 5 gatunków roślin występujących na torfach w Rezerwacie krajobrazowym Śliże.

Odpowiedzi można szukać na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy Dąbrówka, Urzędu Gminy Jadów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 2359, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl. Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny biorącej udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych osób powyżej 13 roku życia.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Ponad 400 tys. zł dla ratownictwa wodnego w województwie mazowieckim

Ponad 400 tys. zł dla ratownictwa wodnego w województwie mazowieckim

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podpisał dziś umowy z 14 jednostkami, które wykonują działania, z zakresu ratownictwa wodnego w województwie mazowieckim. Dotacja na łączną [...]
0 komentarzy
Nie zabieraj zwierząt z lasu!

Nie zabieraj zwierząt z lasu!

Pozostawione w zaroślach młode zwierzęta nie muszą być porzucone. To taktyka matek na przetrwanie osesków. Dlatego nie zabieraj młodych zwierząt z lasu, obserwuj, [...]
0 komentarzy
Wkrótce głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Wkrótce głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Już 29 maja rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Na realizację zwycięskich projektów samorząd województwa przeznaczył 30 mln zł. To mieszkańcy wybiorą najlepsze i najciekawsze [...]
0 komentarzy
Konkurs 3×3 jeździsz za free!

Konkurs 3×3 jeździsz za free!

Już 3 czerwca rusza konkurs organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Do wygrania jest 50 biletów 90-dniowych WTP! Podejmij wyzwanie, zrób 3 [...]
0 komentarzy
ROD-y zmieniają się dzięki wsparciu Mazowsza

ROD-y zmieniają się dzięki wsparciu Mazowsza

Zatopić się w zieleni, odetchnąć, poczuć bliskość przyrody – to marzenie niejednego mieszczucha. A wystarczy tak niewiele, by się spełniło: skrawek ziemi do uprawy lub własny ogródek, które będą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.