E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją[1]W związku z nowymi zasadami przechowywania akt pracowniczych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znajdziecie Państwo szereg przydatnych informacji dotyczących tematyki e-Akta:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

Ideą projektu e-Akta jest przede wszystkim skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, a także dokumentacji osoby zatrudnionej w formie zleceniobiorcy. 

Już nastąpiła zmiana w przechowywaniu dokumentacji osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku, gdyż obligatoryjnie czas przechowywania ich dokumentacji to 10 lat. Okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku również może ulec skróceniu, gdyż jest możliwość wyboru formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji – papierowo lub elektronicznie. Zmienił się również program Płatnik i e-Płatnik. Natomiast bez zmiany pozostaje okres przechowywania akt osób zatrudnionych przed 1999 rokiem, tu pozostaje 50 lat.


[1] Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357)

Beata Truchel

Kierownik Inspektoratu ZUS w Wołominie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.