Edward M. Urbanowski: Głos rozsądku

Edward M. Urbanowski

Wybory za miesiąc. Dzisiaj o Koalicji Polskiej, czyli o ? PSL i Kukiz?15.
W minioną sobotę w Sandomierzu odbyła się konwencja programowa PSL-KP. Program Koalicji przedstawił Władysław Kosiniak -Kamysz, szef ludowców. Oto główne tezy jego wystąpienia:
– Państwa nie buduje się na rok, dwa lub dziesięć, lecz na setki lat. I dlatego budować je należy nie tylko dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń. To jest credo Wincentego Witosa, to jest przesłanie, które jest w naszym programie. Programie, który łączy Polaków, łączy Polskę, buduje wspólnotę, dba o każdego. Jest dla wszystkich, nie dla wybranych.
– Główną przeszkodą w posiadaniu dzieci jest brak mieszkania. Mamy program ?Własny kąt?. Pozwoli 100 tys. młodym polskim rodzinom na własne mieszkanie. Dostaną 50 tys. złotych od państwa na wkład własny. Polityka rodzinna nie może się opierać wyłącznie na zasiłkach!
– Zadbamy o przedsiębiorców, będą mogli dobrowolnie decydować, czy są w stanie zapłacić ZUS czy nie mają na to pieniędzy, ale dzięki temu utrzymają miejsca pracy i rozwiną własny biznes. Od przyszłego roku dobrowolny ZUS i koniec!
– Emerytom trzeba dać emeryturę bez podatku, czyli wyższą miesięcznie o 300,
o 400 zł. To są 3-4 tys. zł rocznie. To jest 10 razy lepszy program, niż 13-sta emerytura, która jest niepewna. To jest nasze zobowiązanie!
– Przeznaczymy 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia. Musi być gospodarz, który tą służbą zdrowia zarządza. Samorządowcy, pacjenci, lekarze i pielęgniarki muszą mieć wpływ, gdzie te pieniądze trafiają.
– Tradycyjna żywność jest naszym skarbem narodowym i musimy ją wszędzie promować wszędzie, gdzie to możliwe. Bardzo ważne jest też odblokowanie handlu ze wschodem. Bo nie może być tak, że do Polski jadą wagony z ruskim węglem, który niesie zatrucie środowiska, a polskie jabłka gniją.
– Na wsiach potrzebna jest infrastruktura, a obecny rząd mówi o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. My mówimy: Ok, wszystko w swoim czasie, najpierw asfaltowa droga do każdego domostwa, a później Centralny Port Komunikacyjny.
– Gdy PSL dojdzie do władzy doprowadzi do tego, żeby inwestycje w Polsce były na poziomie 25 procent. Taka ma być stopa inwestycji!
– Szkoła będzie tylko wtedy dobra, gdy będzie przygotowywać też praktycznie, dlatego centralnym punktem w naszym przekazie dotyczącym edukacji jest kształcenie dualne, które polega na łączeniu praktyki z wiedzą teoretyczną. Nauka angielskiego powinna zaczynać się od pierwszej klasy, bo to jest język uniwersalny. On musi być uczony codziennie. Szkoła w dzisiejszych czasach przede wszystkim ma uczyć jednej rzeczy – uczyć prawdy. Prawdy historycznej, prawdy o dniu codziennym, uczyć jak oddzielić ziarno od plew i gdzie znaleźć prawdę.
– Zmienić ordynację wyborczą na mieszaną tak, by przynajmniej połowa Sejmu wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych, wprowadzić głosowanie internetowe, wprowadzić możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, wprowadzić e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw. Senat chcemy przekształcić
w Izbę samorządową, dokonamy dekoncentracji administracji publicznej. Nie tylko w Warszawie powinny być urzędy.
– Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju odbywać się będzie w wyborach powszechnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.